'De ideale manager is een man van rond de 40'

Nederlandse werknemers laten zich het liefst leiden door een man tussen 35 en 45 jaar. Wellicht is dit meer gebaseerd op herkenning dan op voorkeur, en verandert het in de toekomst nu meer en meer vrouwen managementfuncties bekleden.

25 september 2019 | Door redactie

De eigenschap die een manager niet mag ontberen is betrouwbaarheid, vindt 57% van de werknemers, zo blijkt uit het Nationale Management Onderzoek van managementopleider ISBW. Een kwaliteit die niet per se is voorbehouden aan een heerschap dat zo’n 40 lentes telt. Naast betrouwbaarheid zorgen betrokkenheid (46%), behulpzaamheid (43%) en eerlijkheid (41%) ook voor tevreden werknemers (tool).

Nog geen derde van de werknemers vindt manager betrouwbaar

Er is enige discrepantie met de realiteit: slechts 29% van de werknemers vindt hun manager daadwerkelijk betrouwbaar; slechts een kwart behulpzaam en ook betrokkenheid en eerlijkheid scoren onder de maat. Hoe zorgt de hedendaagse manager er nu voor niet te worden weggezet als onbetrouwbaar sujet dat nooit een vinger uitsteekt?

Jonge manager niet populair

Werknemers vinden een ervaren leidinggevende erg belangrijk. Wellicht verklaart dat waarom managers onder de 35 aanzienlijk minder populair zijn, slechts 12% wil zo’n ‘jonkie’ boven zich. Het is dus zaak dat managers kennis en begrip hebben van het werk dat hun medewerkers doen. Op de hoogte zijn van de dagelijkse uitdagingen en de gang van zaken op de werkvloer is cruciaal, net als het creëren van een veilige werkomgeving waarin werknemers fouten mogen maken, zich kunnen uitspreken, vragen stellen en ideeën kunnen opperen.

Mannen willen een man boven zich

Wat werknemers liever niet terugzien in hun leidinggevende zijn felheid, moed en volharding. Hanteer dus geen directieve leiderschapsstijl en richt uw organisatie niet te hiërarchisch in. Opvallend: werknemers worden het liefst geleid door hun eigen sekse, vooral mannen: maar liefst driekwart van hen heeft liever een man boven zich dan een vrouw. Iets meer dan de helft van de vrouwen werkt liever voor haar eigen sekse.

Bijlagen bij dit bericht