De kunst van goed feedback geven

30 oktober 2015 | Door redactie

Een van de moeilijkere kanten van samenwerken, is feedback geven. Toch is het wel eens nodig elkaar aan te spreken op gedrag en werkhouding. Door dit zelf regelmatig te doen, geeft u het goede voorbeeld en wordt het steeds makkelijker. Houd u wel aan de spelregels.

Als werknemers die moeten samenwerken, in een (project)team of op een afdeling elkaar regelmatig feedback geven, verbetert dat de samenwerking. Maar niet iedere medewerker gaat even goed om met feedback. Sommigen gaan een confrontatie liever uit de weg en nemen eventuele frustratie voor lief. Anderen zitten overal bovenop, maar bereiken daarmee niet het gewenste resultaat. Bovendien is het niet goed voor de werksfeer. Feedback geven is een gespreksvaardigheid (tool) die werknemers wel moeten beheersen.

Regels voor het geven van feedback

Om ervoor te zorgen dat u door feedback geven het beoogde effect bereikt, zijn er een aantal feedbackregels waaraan u zich moet houden:

 • Geef aan wat er feitelijk is gebeurd
  Speel iets niet op de persoon, maar beschrijf alleen feitelijk gedrag, dus wat u ziet, bijvoorbeeld: ‘deze maand heb je vier keer je werk niet op tijd ingeleverd’.
 • Vertel wat het gevolg daarvan is
  Als u aangeeft wat de gevolgen zijn van iemands gedrag (bijvoorbeeld ‘daardoor kon ik mijn presentatie niet afmaken’), snapt de ander ook waarom hij dat moet veranderen.
 • Spreek vanuit uzelf
  Geef aan wat het gedrag met u doet en wat u erbij voelt.
 • Zeg wat u graag wilt
  Spreek uw wensen uit: wat wilt u dat uw collega of teamgenoot verandert in zijn gedrag (deadlines halen, aan de bel trekken als het mis dreigt te gaan)?