De Tweede Kamer is voor flexibel werken

23 oktober 2014 | Door redactie

Als uw medewerkers binnenkort een verzoek indienen voor andere werktijden en een andere werkplaats, mag u dit verzoek alleen nog afwijzen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. De Tweede Kamer is namelijk akkoord gegaan met het initiatiefwetsvoorstel Flexibel werken. De wet moet de rechtspositie van werknemers voor flexibel werken versterken.

Het wetsvoorstel Flexibel werken geeft uw medewerkers geen wettelijk recht om op andere tijden of bijvoorbeeld thuis te werken. Het is echter wel een stuk lastiger om zo’n verzoek van een medewerker af te wijzen. Een verzoek om op andere tijden te werken mag u bijvoorbeeld alleen nog maar afwijzen als u een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft. Voor het afwijzen van een verzoek om thuis te werken, heeft u geen zwaarwegend bedrijfsbelang nodig, maar u moet de afwijzing wel kunnen onderbouwen.

De definitie van zwaarwegend bedrijfsbelang

Het wetsvoorstel Flexibel werken werd al in 2010 geschreven, maar de Tweede Kamer was kritisch over de nieuwe wet. De Kamer wilde onder meer duidelijkheid over de definitie van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Er is sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang als de nieuwe werktijden de veiligheid in gevaar brengen of als ze zorgen voor financiële, organisatorische of roostertechnische problemen in uw organisatie.

De Eerste Kamer moet nog instemmen

Het wetsvoorstel Flexibel werken hangt samen met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden waar de Tweede Kamer onlangs mee akkoord ging. Hierover heeft u al kunnen lezen in het bericht ‘Kamer stemt in met wijziging WAZO en WAA’. De wetsvoorstellen gaan nu langs de Eerste Kamer voor akkoord. Het is nog onduidelijk wanneer ze in werking treden.