De voordelen en nadelen van een virtueel team

Een virtueel team is een groep mensen die tijd- en plaatsonafhankelijk van elkaar werkt aan een gemeenschappelijk doel. Wat zijn de voordelen en nadelen van virtuele teams vanuit het perspectief van de leidinggevende?

29 december 2021 | Door redactie

De inzet van een virtueel team kan betekenen dat de teamleden verspreid over het kantoorpand zitten, verspreid over het land, of zelfs over de wereld. Voor de taken die ze uitvoeren hoeven ze niet per se bij elkaar te zitten. Dit is tijdens de coronapandemie (tool) voor veel werknemers sowieso eerder regel dan uitzondering. Dat de wereld door de digitale ontwikkelingen steeds kleiner wordt, draagt hier ook zeker aan bij. Werken in virtuele teams heeft onder meer de volgende voordelen:

  • Doordat teamleden meer op zichzelf zijn aangewezen, zullen ze proactief zaken moeten initiëren. Het is wel belangrijk om de taken goed af te bakenen. Het moet voor een medewerker helder zijn wat hij moet opleveren, waar zijn verantwoordelijkheden liggen en wanneer hij een vraag of een (deel van een) taak moet overdragen.
  • Als de leidinggevende de taken verdeelt onder teamleden in verschillende tijdzones, kan het team in theorie zelfs 24 uur per werkdag aan een project werken.
  • De organisatie kan op reis- en kantoorkosten besparen, zeker als de teamleden vanuit huis werken.
  • Een samenwerking met professionals met andere culturele achtergronden is vaak motiverend voor werknemers.

Digitale ondersteuning randvoorwaarde virtueel team

Natuurlijk kleven er ook nadelen aan werken in virtuele teams. De leidinggevende moet aan de volgende zaken denken:

  • Subtiele non-verbale signalen ontbreken in de digitale communicatie. Miscommunicatie en zelfs conflicten liggen daardoor op de loer.
  • Sociale contacten zijn voor de teamleden moeilijker te leggen of te onderhouden. Dat kan het vertrouwen en daarmee de samenwerking (artikel) bemoeilijken.
  • Wanneer een teamlid in het buitenland werkt, kan hij te maken krijgen met taalproblemen en cultuurverschillen.
  • Voor de leidinggevende is het lastiger om de teamleden te coachen en te ondersteunen.
  • Digitale ondersteuning is wel een randvoorwaarde. Het team werkt niet effectiever wanneer de techniek op orde is, maar wel aanmerkelijk minder effectief als de digitale ondersteuning hapert!