Degelijke inwerktijd is de sleutel tot succes

20 april 2022 | Door redactie

Neemt een organisatie een nieuwe werknemer in dienst, dan is de sollicitatieprocedure succesvol afgerond. Toch is er meteen werk aan de winkel. Zoveel zorg als de organisatie heeft besteed aan de werving en selectie, zoveel aandacht moet ze óók hebben voor het inwerken van de nieuwe werknemer.

Hoe eerder en hoe beter een nieuwe werknemer is ingewerkt, hoe sneller hij goed functioneert. Daarom moet de werknemer op zijn eerste werkdag al beschikken over de juiste documenten voor zijn werkzaamheden, inclusief het arbobeleid en het bedrijfsreglement. Ook een goed ingerichte werkplek, inclusief een werkend e-mailadres en telefoontoestel zijn essentieel. Zaken als toegang tot intranet (tool) en een sleutel of druppel voor kantoor (tool) mogen hierbij ook niet over het hoofd worden gezien. De werknemer moet daarnaast zo snel mogelijk kunnen deelnemen aan noodzakelijke softwarecursussen. Door dit soort zaken goed te regelen, weet de nieuwe werknemer snel waar hij aan toe is, wat hij kan verwachten en hoe hij zo snel mogelijk zelfstandig aan de slag kan. Zo voorkomt de organisatie dat de werknemer onnodig veel tijd verspeelt.

Op de lange termijn

Het is dan ook van belang om een inwerkplan op te stellen. Als de leidinggevende een planning maakt voor de lange(re) termijn, is het voor de werknemer meteen duidelijk welke doelen er binnen welke periode gehaald moeten worden. De leidinggevende moet er ook voor zorgen dat de nieuwe werknemer de juiste mensen – zowel intern als extern – leert kennen. Dit moet niet beperkt blijven tot een oppervlakkig voorstelrondje op kantoor; voor de directe collega's van de nieuwe werknemer moeten hiervoor afspraken ingepland worden. Daarnaast is een officiële aankondiging (tool) binnen de organisatie wel zo netjes. Hoe beter de leidinggevende de inwerkperiode aanpakt, hoe groter de kans dat het nieuwe teamlid goed functioneert en voor de organisatie blijft werken.

Bijlagen bij dit bericht