Een bevlogen werknemer is minder vaak ziek

14 juni 2012 | Door redactie

Het hebben van alleen tevreden werknemers blijkt niet voldoende; bevlogen werknemers voegen pas echt iets toe aan de organisatie. Deze zogenoemde bevlogen werknemers zijn zo gemotiveerd dat zij de productiviteit verhogen, minder vaak ziek zijn en veiliger werken. Toch is slechts 20% van de werknemers bevlogen en dat terwijl maar liefst 90% tevreden is. Tijd dus voor uw OR om meer werknemers op weg te helpen naar bevlogenheid.

Met een tevredenheidsonderzoek onder de werknemers besteedt de werkgever aandacht aan de meningen van de werknemers. Ook krijgt hij inzicht in het beeld dat er bestaat over de organisatie, de arbeidsomstandigheden en de voorwaarden. Toch blijken dit soort onderzoeken niet aan te geven hoe bevlogen een werknemer is. Volgens Wilmar Schaufeli, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie en senior adviseur bij 365/Zin, laat onderzoek zien dat slechts 20% van de werknemers bevlogen is. Bevlogenheid zorgt voor een hogere productiviteit. Zijn vijf werknemers in uw organisatie bevlogen, dan is hun productiviteit gelijk aan zes werknemers. Verder verzuimen bevlogen werknemers zo’n 30% minder en voeren ze het werk 60% veiliger uit.

Vragen toespitsen op bevlogenheid

Bij het uitvoeren van werknemerstevredenheidsonderzoeken is het dus belangrijk om de vragen toe te spitsen op bevlogenheid. Vraag bijvoorbeeld naar het enthousiasme voor het werk, de voldoening die werknemers daaruit halen en de betrokkenheid bij de organisatie. Ook de hoeveelheid energie, de focus en gedrevenheid zeggen iets over de bevlogenheid van de werknemers. Zo stelt u als OR naar aanleiding van de resultaten verbeterpunten vast om aan te pakken en daarmee helpt u tevreden werknemers op weg naar bevlogenheid.

Bevlogen werknemers