Een goede baas ontbeert narcistische trekjes

Narcistische leidinggevenden berokkenen hun team veel schade. Denk bijvoorbeeld aan een verziekte sfeer. Managers moeten bij tijd en wijle hun eigen gedrag onder de loep nemen, om ervoor te zorgen dat narcistische trekjes in toom worden gehouden.

21 oktober 2020 | Door redactie

Iedere leidinggevende moet een beetje narcistisch zijn, zo was jarenlang de breed gedragen opvatting. Uit Amerikaans onderzoek aan de universiteiten van Stanford en Berkeley blijkt nu dat dat niet het geval hoeft te zijn. De onderzoekers stellen dat een gezonde dosis overmoed en het durven nemen van risico's helemaal geen voorwaarden zijn voor goed leiderschap.

Niet pronken met andermans veren

Een narcistische leider heeft zijn weerslag op de organisatiecultuur. Medewerkers met zo’n manager werken in een sfeer die ervoor zorgt dat ze minder integer worden en minder geneigd zijn om samen te werken. Om zo’n cultuur te vermijden, zijn er verschillende zaken waar leidinggevenden op moeten letten. In tegenstelling tot hun narcistische collega’s, moeten ze nooit met andermans veren pronken. Prijs medewerkers om hun prestaties: ere wie ere toekomt. Het is demotiverend als een leidinggevende de successen claimt en de mislukkingen op zijn team afwentelt. 

Beleefde en respectvolle omgang

Moedig medewerkers daarnaast aan om samen te werken en zo tot gezamenlijke resultaten te komen. Daar leren en groeien ze van. Verder gelden de algemene regels: bestraf onethisch gedrag, behandel en beloon mannelijke en vrouwelijke medewerkers gelijkwaardig, voorkom belangenconflicten en zorg ervoor dat medewerkers beleefd en respectvol met elkaar omgaan.