Een goede werksfeer behouden met de RI&E

2 oktober 2013 | Door redactie

Een goede werksfeer is niet alleen prettig maar heeft ook een positieve uitwerking op de resultaten van uw organisatie en de prestaties van uw medewerkers. Ongewenste situaties, zoals pesten of agressie, wilt u dan ook zo veel mogelijk voorkomen. Deze hebben immers een negatieve invloed op de werksfeer. De Arbowet verplicht u zelfs om hiervoor beleid psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op te stellen.

Het beleid dat u opstelt voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA) neemt u op in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van uw organisatie. In het beleid beschrijft u de maatregelen die u neemt om ongewenste situaties binnen de organisatie, zoals pesten en agressie, te voorkomen. Zo zorgt u ervoor dat de werksfeer goed blijft. Dat is van belang voor het welzijn, functioneren en presteren van uw medewerkers.
De Arbowet benoemt de volgende thema’s waaraan u in uw beleid psychosociale arbeidsbelasting aandacht moet besteden:

  • discriminatie, waaronder seksuele intimidatie;
  • agressie en geweld;
  • pesten;
  • werkdruk;
  • registratie van incidenten;
  • klachtenregeling;
  • vertrouwenspersoon.

Een klachtenregeling en een vertrouwenspersoon

Naast het beleid stelt u ook een klachtenregeling op en benoemt u een klachtencommissie, zodat uw medewerkers weten waar ze terechtkunnen als ze met ongewenst gedrag in aanraking komen. Stel ook een vertrouwenspersoon aan bij wie ze kunnen aankloppen om hun verhaal te doen en advies te vragen. U kunt kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon. Neem het beleid ieder jaar weer even onder de loep en maak eventuele aanpassingen op basis van de actuele situatie.

RI&E is meer dan administratieve verplichting

Uit het ‘Signalement Arbozorg in Nederland (pdf)’ van de Inspectie SZW is gebleken dat organisaties sinds 2006 steeds minder aandacht besteden aan de naleving van de arboregels. Veel werkgevers stellen de RI&E op papier wel op, maar nemen vervolgens geen maatregelen op basis van de inhoud van de RI&E. Hierdoor worden de risico’s niet teruggedrongen. Volgens de Inspectie SZW zien werkgevers deze verplichtingen vaak alleen als een administratieve handeling. Via zelfinspectie.nl kunt u nagaan of uw organisatie de arboverplichtingen op orde heeft.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over bovenstaand onderwerp, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!