Eén groot team opsplitsen in meerdere teams

22 maart 2013 | Door redactie

Hoe meer zielen hoe meer vreugd, geldt niet altijd voor de samenstelling van teams. Grote teams zijn soms trager en logger dan kleine teams die snel tot overeenstemming komen. Merkt u dat het tijd is om de teams binnen uw organisatie op te delen in meerdere kleiner teams dan is het zaak om duidelijke afspraken te maken over de taken en bevoegdheden van de verschillende teams.

Als de besluitvorming binnen uw team erg traag wordt of als de communicatie steeds moeizamer verloopt, kan het zinvol zijn uw team op te splitsen. Ook kan het zijn dat het op basis van inhoud of processen logischer is een tem op te splitsen. Dit kan leiden tot een efficiëntere verdeling van het werk en een duidelijkere scheiding van de werkprocessen. In de praktijk zijn er twee veelvoorkomende indelingen voor het splitsen van teams:

  • Elk team specialiseert zich, zoals bij een organisatie die het werk verdeelt onder een afdeling Communicatie, een afdeling Sales, een afdeling Marketing en een afdeling Finance.
  • Elk team blijft alle handelingen doen, maar richt zich op een specifieke doelgroep, zoals bij een bank die het werk verdeelt onder een afdeling Particulieren, een afdeling Midden- en kleinbedrijf en een afdeling Grote bedrijven.

Werkwijze verschillende teams op elkaar afstemmen

Bij de eerste variant van het vormen van meerdere teams moet u voorkomen dat de teams te veel op zichzelf gaan functioneren. Als de teams niet genoeg samenwerken of onvoldoende bereid zijn om zaken met de andere teams af te stemmen, kan dit leiden tot irritaties, productiviteitsverlies of omzetdaling.
Bij de tweede variant bestaat het gevaar dat uw medewerkers hun ervaringen en kennis niet delen. Ook wat betreft het klantbeleid is het belangrijk dat u de teams goed op elkaar afstemt. Anders kunnen klanten verschillende boodschappen krijgen en is het niet duidelijk meer waar uw organisatie eigenlijk voor staat.

Laat teams nieuwe inzichten uitwisselen

Om uw teams steeds goed op elkaar af te stemmen kunt u steeds de oorspronkelijk gestelde doelen erbij pakken en kijken of uw medewerkers zich hierin nog herkennen. Laat uw teams ook regelmatig nieuwe inzichten met elkaar uitwisselen.