Een lastige werknemer, of is hij gewoon anders?

Werknemers die hun zinnen altijd met ‘ja, maar’ beginnen. Werknemers die altijd alles beter weten of overal alleen maar kritiek op hebben. Lastig, nietwaar? De vraag is waaróm u deze werknemers lastig vindt. Mensen die als ‘lastig’ bestempeld worden, zien dat zelf namelijk vaak niet zo.

10 februari 2021 | Door redactie

De eerste vraag die u zich moet stellen: wanneer is iemand ‘lastig’? Een werknemer die vergaderingen vertraagt door continu pittige vragen te stellen: lekker kritisch of lastig? Vaak ligt de oorzaak van het lastige gedrag in verschillen tussen uzelf en de lastige persoon. Zo is een assertief persoon lastig voor een bescheiden iemand. Een criticus is lastig voor iemand die snel door wil. Botsende karakters kunnen elkaar goed aanvullen, maar ook voor ergernis zorgen. Vijf mogelijke redenen voor gedrag dat u als lastig ervaart, zijn:

  • botsende karaktereigenschappen;
  • verschil in normen, waarden en overtuiging;
  • andere prioriteiten hebben;
  • andere grenzen hanteren;
  • andere doelen nastreven.

Kritisch op de juiste momenten

Gedrag kan op bepaalde momenten lastig zijn, terwijl datzelfde gedrag op andere momenten juist nuttig is. Hetzelfde gedrag is ook niet altijd even lastig. Die kritische werknemer kunt u in rustige tijden prima hebben. Door zijn kritische vragen en opmerkingen tijdens vergaderingen worden onderwerpen goed uitgediept (tool). Maar als er druk op de ketel staat, of als u met uw verkeerde been uit bed bent gestapt, kunt u zijn kritische houding missen als kiespijn.

Redenen voor lastig gedrag

Werknemers zijn niet zomaar lastig, daar is bijna altijd een reden voor. Als u iemand als lastig ervaart, is het ten eerste goed om eens kritisch naar uw eigen gedrag en houding te kijken. Die kunnen namelijk bij bepaalde werknemers lastig gedrag oproepen. De werknemer die moeite heeft met autoriteit, zal zijn kont tegen de krib gooien als zijn manager hem een opdracht geeft op een toon die hem iets te commanderend in de oren klinkt (e-learning). Lastig gedrag kan daarnaast een vraag om (meer) aandacht zijn. Ook kunnen werknemers door hun gedrag hun macht laten voelen, of u proberen te sturen of te beïnvloeden. Gevoelens van ongenoegen die toevallig onhandig geuit worden, kunt u ook als lastig gedrag ervaren.

Bijlagen bij dit bericht

Situationeel leidinggeven
E-learning | VideoCollege 27 minuten
Doelen van een vergadering
Tools | Checklists