Eenvoudige principes om uw team te motiveren

27 juni 2013 | Door redactie

Van alle taken die u heeft, is het gemotiveerd houden van uw medewerkers misschien nog wel de grootste uitdaging. Door een aantal eenvoudige principes na te leven, kunt u de motivatie op peil houden of vergroten. Door alle drukte schiet de aandacht voor de motivatie van uw medewerkers er nog wel eens bij in. Het gevolg kan echter zijn dat u uw medewerkers onbedoeld enorm demotiveert.

Het zijn vaak de kleine dingen die het ’m doen. Dat geldt ook voor motivatie. Uw gedrag heeft invloed op uw medewerkers en kan het verschil maken tussen een gemotiveerd en een gedemotiveerd team. Heeft u het erg druk, realiseer u dan altijd dat het op de korte termijn misschien wat tijdwinst oplevert om bepaalde zaken te laten varen maar dat het u op de lange termijn veel meer tijd en energie gaat kosten om de motivatie van uw medewerkers weer op peil te krijgen.

Managers moeten zelf het goede voorbeeld geven

Of u het nu druk heeft of niet, houd altijd de volgende principes in ere:

 • Beantwoord altijd de e-mails van uw medewerkers.
  Hoewel uw medewerkers begrijpen dat het beantwoorden van e-mails er wel eens bij in kan schieten vanwege de drukte, zal het uitblijven van een reactie bij uw medewerkers gedachten oproepen zoals: ‘Mijn ideeën zijn blijkbaar niet goed genoeg’ of: ‘Ik doe er niet toe’. Dat is funest voor het zelfvertrouwen en de motivatie van uw medewerkers. Heeft u echt geen tijd om snel inhoudelijk te reageren, beantwoord de mail dan in ieder geval met de boodschap dat u er alsnog zo snel mogelijk op terugkomt (en doe dit ook!).
 • Geef feedback.
  Door uw medewerkers feedback te geven over hun functioneren, laat u hun merken dat u hen ziet, dat u met hen bezig bent en dat u het belangrijk vindt dat zij goed presteren. Beperk de feedbackmomenten niet alleen tot de beoordelings- of functioneringsgesprekken maar spreek uw medewerkers ook informeel aan op hun functioneren. Laat u het geven van feedback helemaal achterwege, dan zullen uw medewerkers al snel het gevoel hebben dat het niet veel uitmaakt wat ze wel of niet doen.
 • Benadruk de pluspunten en vier successen.
  Benoem heel specifiek wat uw medewerkers goed doen en concentreer u niet al te zeer op eventueel gemaakte fouten. Wijs medewerkers zeker niet in het openbaar op hun fouten. Daarmee haalt u hun zelfvertrouwen en motivatie direct onderuit. Prijs uw medewerkers echter openlijk om hun inzet, goede functioneren of bijzondere prestaties, dan geeft u hun zelfvertrouwen en motivatie een enorme oppepper. Dat stimuleert de teamgeest, waardoor medewerkers het gevoel krijgen ergens bij te horen.
 • Houd rekening met de capaciteit van uw medewerkers.
  Uw medewerkers af en toe vragen om extra inzet te leveren, mag geen bezwaar zijn. U mag dit echter niet structureel van hen verwachten. Dat betekent dat u ook het goede voorbeeld zult moeten geven. Werkt u bijvoorbeeld structureel over, dan zullen uw medewerkers zich al snel verplicht voelen dit ook te doen. Ook zonder dat u daar expliciet om vraagt. Een burn-out of langdurig ziekteverzuim ligt dan op de loer.