Evenwichtig MT gebaat bij flinke portie tegengas

11 juli 2024 | Door redactie

Een directeur die alleen maar ‘ja-knikkers’ om zich heen verzamelt in het managementteam, heeft het niet begrepen. Maar toegegeven: het vergt moed om een kritisch en kwalitatief sterk managementteam op te bouwen.

Ja-knikkers plooien hun mening naar de publieke opinie binnen de organisatie en vooral naar de mening van de directeur. Best prettig voor de snelheid van besluitvorming, zo lijkt het misschien. De effectiviteit van deze besluitvorming is echter ver te zoeken. Buitenskamers is er geen draagvlak (tool), wel ongezond veel gemopper. Daarnaast geven afdelingshoofden hun eigen invulling aan het zojuist genomen besluit, of ze voeren het simpelweg niet uit.

Valkuil van ineffectiviteit

Onzichtbaarder nog voltrekt zich het proces van blikveldvernauwing, waarin de directeur en zijn managementteam langzaam in de valkuil van ineffectiviteit stappen door gebrek aan visie. Omdat niemand binnen het MT gezond tegengas durft te geven, of omdat de benodigde kwaliteiten ontbreken. Bovenal levert een gebrek aan inhoudelijke kwaliteiten de directeur, het MT en de organisatie als geheel alleen maar méér werk op, simpelweg omdat kennis of ervaring ontbreekt.

Niemand bezit álle kwaliteiten

Een evenwichtig managementteam is complementair, zodat de tekortkomingen van de directeur aangevuld worden met kwaliteiten en karaktereigenschappen van zijn MT-leden. Vreemd genoeg roept dit vaak een negatieve associatie op; alsof directeuren hun eigen gedrag proberen te camoufleren. Een sterke directeur onderkent echter zijn eigen valkuilen, en vangt deze op met kwaliteiten binnen het team. Hij doet dit vanuit het besef dat er niet één leider bestaat die álle benodigde eigenschappen en kwaliteiten bezit. Het complementaire karakter van het team zorgt voor interessante discussies, evenwichtige besluitvorming, eenduidige communicatie (artikel) en bovenal, het scherp houden van elkaar en de organisatie. Een tip: het MT kan een halve dag per jaar reserveren om (bijvoorbeeld samen met een onafhankelijk adviseur) de kwaliteiten van het managementteam in kaart te brengen. Waar liggen de uitdagingen?