Feedback kan verzuim verlagen

17 april 2013 | Door redactie

Een slecht functionerende manager kan voor veel frustraties, spanningen en misverstanden zorgen op de werkvloer. Dat komt de sfeer niet ten goede. Op den duur kan het zelfs leiden tot overspannen werknemers. Feedback zou zo’n situatie kunnen verhelpen. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Als een slecht functionerende manager niet weet wat hij fout doet of beter kan doen, kan hij er uiteraard ook weinig aan veranderen. Werknemers zouden hun leidinggevende dus eigenlijk feedback moeten geven. Werknemers zijn daar echter vaak huiverig voor, uit angst voor de consequenties. Ook zijn er maar weinig leidinggevenden die hun eigen medewerkers open en eerlijk om feedback durven te vragen. Uit het promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen van organisatiepsychologe Jana Niemann blijkt waarom dit zo is.

Harde feedback motiveert niet

Het onderzoek bracht de sociale factoren in kaart die spelen bij het ontvangen van negatieve feedback. Vooral bij het geven van negatieve feedback aan machtige personen met een onstabiele persoonlijkheid is het belangrijk de negatieve feedback vriendelijk te verpakken, zo blijkt uit het onderzoek. De ontvanger zal degene die de feedback geeft anders al snel onaardig en onbekwaam vinden en eerder boos worden dan dat hij de feedback zal aannemen. Ook blijkt dat harde kritiek vaak niet motiverend is om het voortaan beter te doen. Machtige personen met een stabielere persoonlijkheid reageren meer ontspannen.
Macht, wantrouwen, persoonlijkheid en de onderlinge relatie blijken de belangrijkste factoren te zijn die bepalen hoe iemand reageert op negatieve feedback. Zowel voor mensen met als zonder macht geldt dat ze zich negatieve feedback aantrekken. Dat maakt het ook zo moeilijk om anderen te vragen om feedback te geven.

Feedback geven en ontvangen

Merkt u dat er binnen uw organisatie veel frustraties zijn en ergernissen onuitgesproken blijven, maak werknemers er dan van bewust dat ze er alleen iets aan kunnen veranderen als ze de betreffende medewerker of leidinggevende van feedback voorzien. Op een goede manier feedback geven, vraagt echter om oefening. U zou binnen uw organisatie daarom een training kunnen organiseren zodat zowel werknemers als leidinggevenden kunnen oefenen met het geven en ontvangen van feedback.