Fouten van medewerkers bieden ook kansen

Leidinggevenden reageren vaak geïrriteerd als medewerkers fouten maken. Dat is niet helemaal terecht, want medewerkers ontwikkelen zich ook door van fouten te leren.

28 augustus 2019 | Door redactie

Risico’s nemen en experimenteren dragen bij aan een succesvolle organisatie. Het maken van fouten is onderdeel van dit proces. De manier waarop de organisatie naar fouten kijkt, is hierbij van belang. Dat bepaalt grotendeels hoe medewerkers met fouten omgaan, zowel die van henzelf als die van anderen.

Brainstormen over de oorzaak

In een succesvolle, innovatieve organisatie zien medewerkers een fout als een leermoment. Als een kans om te verbeteren. Samen met een aantal collega’s bespreken zij wat er fout is gegaan en wat de mogelijke oorzaak is, om daarna te brainstormen over mogelijke oplossingen. Op deze manier moffelen werknemers een fout niet weg. Dat is gunstig, want wegmoffelen heeft als direct gevolg een grotere kans op herhaling.

Fouten omzetten in leermomenten

De volgende tips helpen leidinggevenden om fouten om te zetten in leermomenten:

  • Maak duidelijk dat fouten erbij horen, en dat fouten er zijn om van te leren.
  • Als leidinggevende geeft u het goede voorbeeld. Als u zelf een fout maakt, geeft u dat ook aan en vertelt u wat er is fout gegaan.
  • Ga samen op zoek naar de oorzaak.
  • Bespreek welke vormen van ondersteuning behulpzaam (hadden) kunnen zijn.
  • Maak van het geven en ontvangen van en handelen naar constructieve feedback (tool) een gewoonte.
  • Complimenteer medewerkers die hun fouten bespreekbaar maken en de oorzaak willen onderzoeken.

Automatisch innoveren

Met deze tips wordt het makkelijker om fouten openlijk te bespreken. Dit voorkomt niet alleen onnodige herhaling van gemaakte fouten, het levert ook nieuwe kennis op over de huidige processen en hoe die beter kunnen.

Bijlagen bij dit bericht

Feedback geven
E-learning | VideoCollege 11 minuten
360 graden feedback formulier
Tools | Formulieren