Fouten verdoezelen is een gemiste leerkans

6 maart 2014 | Door redactie

Hoe groter de fout die bij het werk wordt gemaakt, hoe meer erover gepraat wordt door medewerkers en hoe meer ze ervan leren. Toch zijn er genoeg organisaties waarin een fout als een doodzonde wordt gezien. Wie constructief met fouten omgaat, doet echter waardevolle inzichten op en voorkomt dat hij in de toekomst nog eens de mist in gaat.

Fouten maken is menselijk. Uw organisatie kan er veel van opsteken als u aandacht schenkt aan de manier waarop medewerkers met fouten omgaan, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek (pdf). Toch is dat nog niet zo eenvoudig. In sommige organisaties heerst nu eenmaal een cultuur waarin medewerkers fouten liever verdoezelen dan erkennen.

Tolerant en daadkrachtig met fouten omgaan

Als uw medewerkers tolerant en daadkrachtig op fouten reageren, is de kans groter dat uw organisatie iets van die fouten leert. Tolerantie betekent in dit verband dat uw medewerkers zich vrij moeten voelen om open te zijn over de fouten die ze maken. Leidinggevenden straffen fouten niet af, maar zien ze als aanleiding om nieuwe inzichten en ideeën te ontwikkelen. Hierdoor zullen medewerkers ook minder snel geneigd zijn om missers weg te moffelen.

Oorzaken van fouten onderzoeken

Tolerantie is niet voldoende: managers moeten medewerkers ook aanmoedigen om actief naar de oorzaken van hun fouten te zoeken. Mensen gaan constructiever met fouten om als ze meer persoonlijke controle ervaren. Hoe meer invloed ze zelf op een situatie kunnen uitoefenen, hoe hoger hun verwachtingen over de kans op succes. Ze zullen dan ook betere strategieën ontwikkelen om een fout voortaan te voorkomen.

Niet elke fout is een leermoment

Overigens levert niet elke fout een leermoment op. Of medewerkers van hun fouten leren, hangt ook af van het soort fout. Als een medewerker een fout maakt tijdens een complexe taak, zal hij eerder geneigd zijn tot verbetering dan tijdens een routinematige taak. Dit kan komen doordat hij complexe taken als cruciaal beschouwt. Heeft een fout negatieve of ernstige consequenties, dan communiceren medewerkers er meer over. Dit leidt tot het ontwikkelen van nieuwe inzichten en ideeën en het aanbrengen van verbeteringen. Toch moeten uw medewerkers kleine fouten ook serieus nemen om toekomstige fouten met catastrofale gevolgen te vermijden. Hoewel de gevolgen minder ernstig zijn, zijn kleine of bijna-fouten dus net zo goed een serieuze waarschuwing.