Gefocuste werknemers bij de juiste rolverdeling

4 september 2017 | Door redactie

Liep alles in de soep in de zomervakantie, dan kan het zijn dat het aan daadkracht ontbreekt op de afdeling of binnen het team. De leidinggevende kan ervoor zorgen dat werknemers ook zonder zijn aanwezigheid gefocust blijven door hen de juiste rol toe te kennen.

Om optimaal te presteren is het belangrijk dat op een afdeling - of beter nog, binnen de hele organisatie - zo veel mogelijk werknemers in dienst zijn die in de bedrijfscultuur passen en veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Dat laatste kan worden aangewakkerd of worden versterkt als de leidinggevende de sterke kanten van werknemers (tool) weet te benutten. De vakantie is vaak een mooi moment om te bepalen of dit in de praktijk al gebeurt.

Flexibele rolverdeling

Blijken de zaken niet op rolletjes te lopen op het moment dat een manager langere tijd afwezig is, dan kijkt hij mogelijk niet goed genoeg naar de eigen invulling (tools) die een werknemer aan zijn functie kan geven. Neem bijvoorbeeld de salesfunctie. Die kan op verschillende manieren worden ingevuld (wel of niet koud bellen, wel of geen deals sluiten, et cetera). Enige flexibiliteit hierin is prettig, zodat er gewisseld kan worden als één van de werknemers toch niet goed uit de verf komt.

Cijfer als doel

Om werknemers meer te sturen is het zinvol als zij een bepaald doel in cijfers voor ogen hebben. Door ze cijfers zoals omzet, aantal leads, klanttevredenheid of productiecijfers mee te geven, kan de leidinggevende aan de hand van de cijfers bepalen of een werknemer de juiste rol heeft. Bovendien hoeft hij zijn werknemers dan niet te micromanagen.