Genderongelijkheid op werk komt in vele gedaantes

‘Het glazen plafond’ is een term die weinig uitleg behoeft. Maar op deze vorm van genderonderscheid bestaan ook allerlei varianten waaraan organisaties zich, al dan niet bewust, schuldig maken. In het kader van gendergelijkheid moeten leidinggevenden dit goed in de gaten houden.

15 september 2021 | Door redactie

Naast het ‘glazen plafond’ is er ook het verschijnsel ‘glazen lift’. Het gaat hierbij om mannelijke managers die sneller promotie maken dan hun vrouwelijke equivalenten. Dit speelt vooral in bedrijfstakken die gedomineerd worden door vrouwen, zoals de zorg. Het geslacht van de nieuwbakken leidinggevende speelt dan een belangrijkere rol dan ervarings- en opleidingseisen. Organisaties moeten waken voor deze genderongelijkheid: kan zorgen voor scheve gezichten én gemiste kansen. Zo bleek enkele jaren geleden nog uit onderzoek dat organisaties waar 30% van de managers vrouw is, 15% meer winst maken.

Kleverige vloer en kanten muur

Maar er is meer dan het glazen plafond en dito lift. Veel vrouwen zitten vastgeplakt aan een zogenoemde ‘kleverige vloer’. Dit speelt eerder bij beroepen met een redelijk gelijke geslachtsverdeling, en vooral aan het begin van carrières; jonge vrouwen maken dan minder snel promotie dan hun jonge mannelijke collega’s. Zodra ze moeder worden, krijgen ze daar wederom een flinke duw van: ze leveren dan gemiddeld de helft van hun salaris in, ook wel ‘de babyboete’ genoemd. Vrouwen komen deze inkomensval vaak niet meer te boven, tot aan hun pensioen toe. De ‘kanten muur’ is hier mede debet aan. Deze figuurlijke muur houdt de oneerlijke verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen in stand.

Grote rol leidinggevende voor maken verschil

Leidinggevenden kunnen hier een groot verschil maken. In eerste instantie door gelijk werk gelijk te belonen. Andere zaken zijn een goede werk-privébalans bieden, werknemers in staat stellen om flexibel meer of minder uren te werken (tool) en het de werknemer makkelijk te maken om betaald verlof op te nemen om bijvoorbeeld voor een ziek kind of zieke ouder te zorgen. Dat zal tot minder verzuim en meer tevredenheid leiden, en daar varen niet alleen werknemers, maar ook organisaties wel bij.

Bijlagen bij dit bericht