Goed presteren is nog geen goed management

27 februari 2014 | Door redactie

Lopen er in uw organisatie talentvolle medewerkers rond in wie u toekomstige leiders ziet, dan is het zaak om deze mensen op de juiste manier klaar te stomen voor leidinggevende functies. Dit betekent ook dat u eerlijk moet zijn tegen medewerkers die niet over de gevraagde leidinggevende capaciteiten beschikken.

De competenties waarover een goede manager moet beschikken, zijn tot op zekere hoogte te ontwikkelen. Toch is niet iedereen in de wieg gelegd om een leidinggevende functie te bekleden. Wek geen valse verwachtingen. Met complimenten strooien doet u misschien vanuit de beste bedoelingen, maar dit kan een heel eigen leven gaan leiden. Roep niet te pas en te onpas dat een medewerker ‘geweldig’ presteert als hij eigenlijk precies doet wat er van hem wordt verwacht. Uw medewerkers moeten weten wat het verschil is tussen goed presteren en uitzonderlijk presteren. In dat laatste geval moet u hen daarvoor ook openlijk belonen en prijzen.

Tips voor managers van de toekomst

Een aantal andere tips voor het begeleiden van talentvolle medewerkers tot de leiders van de toekomst:

  • Innovatie en het maken van nieuwe plannen gaan nu eenmaal gepaard met risico’s. Zorg dat talentvolle medewerkers vanaf het begin van hun leiderschapsontwikkeling leren omgaan met risico’s, anders kunnen ze er ook niet mee omgaan als ze eenmaal een leidinggevende functie hebben.
  • Grijp niet in als de medewerker een fout maakt, tenzij het echt uit de hand dreigt te lopen. Fouten maken is leerzaam. De medewerker altijd voor fouten willen behoeden, ondermijnt zijn zelfvertrouwen en positie.
  • Creëer een sfeer van openheid en vertrouwen. Wijs eventueel een mentor of coach aan voor de medewerker, met wie hij kan praten over zijn leiderschapsontwikkeling, successen en fouten. De mentor of coach kan opbouwende, correctieve feedback geven: suggesties ter verbetering, oproepen om een situatie de volgende keer anders op te lossen of de medewerker erop wijzen als hij iets niet optimaal heeft aangepakt.