Goed privénieuws kan werk ook negatief beïnvloeden

30 mei 2024 | Door redactie

Leidinggeven is voor een belangrijk deel het managen van de relatie tussen manager en medewerker. Om echt effectief te kunnen leidinggeven, moet de manager zien en begrijpen wat er bij de ander speelt en leeft.

Een belangrijke factor in het herkennen, erkennen en kunnen inspelen op de verschillen tussen werknemers is de emotionele intelligentie (EQ). EQ is de mate waarin iemand in staat is om de aandacht voor een ander – en vooral de emoties van die ander – op een juiste (effectieve) manier waar te nemen, begrijpen, verwerken en erop in te spelen. Zien wat er bij een werknemer speelt en leeft is óók belangrijk als dit misschien in eerste instantie niets te maken heeft met het werk dat hij moet uitvoeren.
Negatieve gebeurtenissen springen hierbij natuurlijk het meest in het oog. Is de hond of kat van een werknemer overleden, dan heeft dit ook impact op de manier waarop die werknemer die dag of week functioneert. Bij de ene werknemer zal het beter zicht- en merkbaar zijn dan bij de ander. Ook zal dit bij de een langer een effect hebben dan bij de ander.

Negatieve effecten positieve gebeurtenis

Positieve gebeurtenissen in het leven van een werknemer kunnen echter – net als negatieve emoties – óók een negatief effect hebben op de prestaties tijdens het werk. De werknemer die net een nieuwe puppy of kitten heeft, kan bijvoorbeeld niet stoppen om foto’s en filmpjes van het hummeltje met collega’s te delen in de gedeelde WhatsApp-groep (artikel). Onmiskenbaar enthousiast, maar het gaat wel ten koste van de productiviteit. Hetzelfde geldt voor positieve gebeurtenissen als trouwen, kinderen krijgen of een vakantie naar een langgekoesterde droombestemming die eraan zit te komen.

Loopbaanambitie en kenmerken levensfasen

Een manager kan dus alleen effectief leidinggeven als hij zijn werknemers echt kent. Dat gaat verder dan alleen de generatie (tool) waartoe zij behoren en hun leeftijd, levensfase en loopbaanambities  (artikel). Alles wat er in het leven van de werknemer gebeurt, heeft invloed op het werk en op de manier waarop de leidinggevende hier effectief mee om moet gaan.