Hart minder op de tong door coronapandemie?

17 augustus 2022 | Door redactie

Corona heeft binnen veel organisaties de oude, vertrouwde manier van werken op zijn kop gezet. Wat is het effect van de pandemie geweest op de ‘employee silence’, oftewel het zwijgen van werknemers over zaken die hun werk en organisatie aangaan?

Peggy de Prins, als associate professor verbonden aan de Antwerp Management School, onderzocht wat de coronapandemie met de employee silence heeft gedaan. Heeft de fysieke afstand van het vele thuiswerken er bijvoorbeeld voor gezorgd dat werknemers meer of minder geneigd zijn om zich uit te spreken over de gang van zaken binnen hun organisatie? Het blijkt dat dit voor het leeuwendeel (67%) van de werknemers niet veranderd is.

Negatief over werk of relatie met leidinggevende

Ruim 20% zegt dat zij wel minder vaak zaken aankaarten waarvan zij vinden dat ze niet goed gaan of die mogelijk werkstress opleveren. Dit zijn werknemers die negatief zijn over hun werk of hun relatie met de direct leidinggevende. Het zijn vaak ook werknemers die hun organisatie meer zien als een speelveld van conflicten (artikel) dan van partnerschap en harmonie. Leeftijd speelt ook een rol: jonge werknemers behoren vaker tot de ‘covid-zwijgers’ dan oudere werknemers. Tot slot valt op dat de zwijgende werknemers hun eigen impact binnen de organisatie lager inschatten dan andere werknemers. Dit kan leiden tot een gelaten en zelfs cynische houding. De Prins zegt overigens dat employee silence niet alleen maar negatief is. Zwijgen kan ook komen door empathie, waarbij een werknemer begrip toont voor de (mogelijk lastige) situatie waarin de organisatie zich bevindt.

Geven van feedback trainen

11% van de respondenten geeft in het onderzoek (pdf) aan dat ze hun mond door corona juist vaker opentrekken. Deze werknemers voelen zich, waarschijnlijk door de eerdergenoemde fysieke afstand, juist meer ‘bevrijd’ om zaken aan te kaarten. Saillant: vrouwen vormen in deze groep ‘bevrijde zwijgers’ de meerderheid. Het onderzoek geeft leidinggevenden verder nog als tip mee dat zij werknemers moeten trainen in het geven van feedback (e-learning). Dit komt vooral de onzekere zwijgers ten goede.