Helft personeel: management maakt beloftes niet waar

9 februari 2023 | Door redactie

Er is werk aan de winkel om de geloofwaardigheid van het Nederlandse management op te krikken. Slechts ongeveer de helft van werkend Nederland vindt namelijk dat het management van hun organisatie doet wat het belooft.

Voor het Trust Index-medewerkersonderzoek vroeg adviesbureau Great Place To Work bijna 850 werknemers naar hun bedrijfscultuur (tool). Mannen blijken een stuk positiever over hun management dan vrouwen: 58% van de mannelijke respondenten zegt dat het MT zijn beloftes waarmaakt, tegenover 49% van de vrouwelijke respondenten. Pak hem beet één op de twee werknemers die de woorden van het management een wassen neus vindt: een niet al te beste score. Dat geldt overigens ook voor de communicatie over verwachtingen en veranderingen (artikel) binnen de organisatie. Met andere woorden: waar staat de organisatie, waar wil zij heen en op welke manier wil ze dat bereiken? 51% van de respondenten vindt dat hun management het personeel niet (voldoende) op de hoogte houdt van dergelijke belangrijke kwesties.

Samenwerking met werknemers

Is de verhouding positief-negatief ten opzichte van het management dan telkens ongeveer fifty-fifty? Nee, want 80% van de respondenten in het onderzoek is van mening dat de leidinggevenden in hun organisatie bekwaam zijn in het uitvoeren van hun taken. Die kunnen managers dus in hun zak steken! Ook wordt het management over het algemeen als benaderbaar ervaren, wat de samenwerking (e-learning) tussen werknemers en management zeker ten goede komt. Beloftes vaker waarmaken en in ieder geval pro-actiever communiceren over verwachtingen kan deze samenwerking alleen maar versterken.