Het salaris is niet het belangrijkste

27 mei 2013 | Door redactie

Uw medewerkers gunnen het u wel dat u (flink) meer verdient dan zij. Ze zijn ook best tevreden over de hoogte van hun eigen salaris. Het salaris blijkt niet de grootste drijfveer te zijn. Uitdaging, een goede reputatie en trots zijn op uw organisatie motiveren pas echt.

Uit onderzoek van Vlerick Business School blijkt dat medewerkers in Nederland tevreden zijn over de hoogte van hun salaris. Ook vinden ze het prima dat hun leidinggevenden meer (en soms behoorlijk veel meer) verdienen dan zij. Een kwart van de medewerkers zou wel zijn baan opzeggen als de kloof tussen hun eigen salaris en dat van hun leidinggevenden onredelijk groot is.

Hoogte van het salaris moet rechtvaardig zijn

Medewerkers zijn minder te spreken over de manier waarop de hoogte van hun salaris vastgesteld wordt. Het blijkt voor medewerkers belangrijk te zijn dat ze zich kunnen vinden in de manier waarop de hoogte van het salaris bepaald wordt. Dit geldt ook voor het gevoel van rechtvaardigheid dat medewerkers hebben als ze hun eigen salaris vergelijken met dat van andere medewerkers binnen de organisatie. Deze twee punten zijn zelfs even belangrijk als de feitelijke hoogte van hun eigen salaris.

Salaris is niet de grootste drijfveer

De financiële arbeidsvoorwaarden blijken medewerkers niet zo erg te motiveren als u misschien zou denken. Medewerkers zullen eerder op zoek gaan naar een andere baan als ze niet voldoende uitdagingen vinden in hun werk, ze onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben of als ze niet genoeg betrokken worden bij de besluitvorming binnen de organisatie. Ook is het voor medewerkers belangrijk dat ze trots kunnen zijn op de organisatie waarvoor ze werken.