Hogere AOW-uitkering voor doorzetters

8 juli 2011 | Door redactie

Het onderwerp ‘doorwerken tot uw 67e’ zal ook uw team bezig houden. De meeste medewerkers staan daar namelijk niet om te springen. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil medewerkers motiveren om langer door te werken. Daarom heeft hij een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de AOW voor doorzetters te verhogen.

In het bericht ‘Stoppen met 65 lijkt verleden tijd’ heeft al kunnen lezen dat de pensioenleeftijd per 2020 wordt verhoogd naar 66 jaar. Om medewerkers te motiveren om langer door te werken, wil minister Kamp het doorwerken belonen door de AOW-uitkering te verhogen. Per 2013 gaat het AOW-pensioen voor iedereen bovenop de indexering met 0,6 % extra per jaar omhoog.

Meer AOW bij langer doorwerken

Maar medewerkers die ervoor kiezen om na hun 66e (vanaf 2025 na hun 67e) nog door te werken, krijgen nog 6,5% meer AOW-uitkering voor ieder jaar dat ze langer werken. Uw medewerkers kunnen op die manier hun AOW maximaal vijf jaar uitstellen. Medewerkers die ervoor kiezen om op eerder te stoppen met werken, worden elk jaar dat ze eerder stoppen dan de reguliere pensioenleeftijd, 6,5% gekort op hun AOW-uitkering.

Bereidheid om door te werken

In het bericht ‘Medewerkers willen best langer doorwerken’ heeft u al kunnen lezen dat een deel van de medewerkers – onder voorwaarden – best bereid is om langer door te werken. U kunt zelf dus ook maatregelen nemen om medewerkers langer in dienst te houden.