Inspectie SZW kan u ook persoonlijk beboeten

8 april 2015 | Door redactie

Sinds 2013 heeft de Inspectie SZW 25 leidinggevenden beboet voor het begaan van een overtreding binnen de organisatie. In deze gevallen was er sprake van persoonlijk verwijtbaar handelen door de leidinggevende. Daarom kreeg niet alleen de organisatie maar ook de leidinggevende zelf een boete opgelegd van de Inspectie SZW.

De Inspectie SZW kan niet alleen een organisatie maar ook een leidinggevende persoonlijk een boete opleggen. Dit kan het geval zijn als de Inspectie kan aantonen dat de leidinggevende verantwoordelijk was of een belangrijke rol heeft gespeeld bij het begaan van een overtreding binnen de organisatie. Verder moet uit onderzoek blijken dat de leidinggevende op de hoogte was van de overtreding, hierover zeggenschap had en dat hij heeft nagelaten om maatregelen te nemen om de overtreding te voorkomen of dat hij de overtreding heeft laten voortduren.

Het overtreden van de wet kan u duur komen te staan

De afgelopen twee jaar heeft de Inspectie SZW 25 leidinggevenden beboet voor het begaan van een overtreding binnen de organisatie. In totaal legde de Inspectie SZW € 433.000 aan boetes op aan leidinggevenden persoonlijk. Het hoogst opgelegde boetebedrag was € 68.000. De hoogte van de boete voor leidinggevenden is in principe 50% van de boete die de organisatie krijgt. Houd er dus rekening mee dat het bijvoorbeeld het overtreden van arbeidswetten zoals de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet of de Wet arbeid vreemdelingen u ook persoonlijk duur kan komen te staan.