Jongeren vaker naar kantoor om carrière niet te schaden

19 oktober 2022 | Door redactie

Jongeren maken zich zorgen om carrièrekansen te missen doordat hun leidinggevenden hen niet op de werkvloer zien. Dit blijkt uit onderzoek van Owl Labs onder 10.000 Europese respondenten, waaronder 2.000 Nederlanders.

Het onderzoek van Owl Labs meldt dat jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar vrezen meer carrièrekansen mis te lopen en minder zeggenschap te hebben over hun werk door hybride werken dan 55-plussers. Managers zouden bij promoties – onbewust  – de voorkeur kunnen geven aan werknemers die wel vaker op kantoor aanwezig zijn. 43% van de jongeren werkt daarom fulltime op kantoor ten opzichte van 28% van de oudere generatie.

Voorkeur voor zichtbare werknemers

De onbewuste neiging van leidinggevenden om de voorkeur te geven aan werknemers die in hun directe omgeving zijn – ook wel ‘proximity bias’ genoemd – baart vooral 53% van de jongeren zorgen. 55-plussers zijn hier minder bang voor: 31% maakt zich hier daadwerkelijk zorgen over. Per week zijn jongeren daarom ongeveer een volle werkdag langer op kantoor. Ook al vrezen jongeren kansen op promoties mis te lopen, ze willen wel hybride werken. Zo geeft 25% van de jongere respondenten aan een baan af te wijzen als die niet flexibel is qua werklocatie. 35% geeft de voorkeur aan flexibele werktijden.

Toekomstbestendige hybride werkplek

12% van de jongeren werkt fulltime op afstand. Een stuk minder dan de 55-plussers, waarvan 28% fulltime op afstand werkt. Wel geeft 59% van de jongeren aan geen moeite te hebben met het gebrek aan face-to-face contact, terwijl 39% van de 55-plussers daar geen moeite mee heeft. Door kennis te hebben van de wensen en behoeftes van werknemers van verschillende leeftijden en generaties, is het voor managers mogelijk om hybride werken toekomstbestendig te maken. Zij kunnen inspelen op de verschillende behoeftes (artikel) en de situatie daarop aanpassen.