Kansen voor vrouwen: leidinggeven kan ook parttime

Goed nieuws voor parttimers: ook met een baan van 28-34 uur is het mogelijk om leiding te geven. Dit biedt voor vooral vrouwen carrièreperspectieven: meestal werken zij in deeltijd. Het gaat hier wel om het middensegment; in topfuncties zijn werkweken van 50 uur of meer de norm.

1 juli 2020 | Door redactie

Vrouwen werken minder vaak fulltime dan mannen. Ook werken ze minder vaak over. Vanwege de cultuur van overwerken en de heersende opvatting dat managers fulltimers zijn, stromen vrouwen minder vaak door naar leidinggevende functies dan mannen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) genaamd: ‘Verschillende wegen naar leidinggeven. Doorstroom van vrouwen en mannen naar leidinggevende functies’.

Vrouwen zijn de pineut

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat wanneer werknemers al vroeg in hun loopbaan voltijds werken, ze een grotere kans maken op een leidinggevende positie. Dat geldt het sterkst voor topposities in het bedrijfsleven. De starters daar stromen ook het snelst door naar het middenmanagement.
Bij werknemers van 35 jaar of ouder, gaat overwerk ook meetellen in het hoger op de carrièreladder klimmen. Vrouwen zijn statistisch gezien de pineut: zij werken relatief vaker in de non-profit sector in plaats van in het bedrijfsleven én ze werken minder vaak over. Hierdoor is een functie in het middenmanagement voor hen moeilijker te bereiken.

Thuiswerken en leidinggeven

Nu er een cultuuromslag plaatsvindt ten aanzien van thuiswerken, is het de vraag of het nog steek houdt dat organisaties een maatstaf hanteren voor de aanwezigheid van managers op kantoor. In sommige organisaties kunnen werknemers alleen een leidinggevende functie bekleden als ze een minimum aantal dagen aanwezig zijn op kantoor. Het verplichte thuiswerken door de coronacrisis toont aan dat leidinggeven ook prima op afstand kan gebeuren. Ook dit biedt kansen voor vrouwen om door te stromen naar leidinggevende posities.