Keer het tij met een exitgesprek

6 juli 2022 | Door redactie

Werknemers kunnen uit dienst treden om verschillende redenen. Een exitgesprek levert waardevolle informatie op over de redenen van vertrek en om verbeterpunten in een team, afdeling of zelfs de hele organisatie door te voeren.

Om te achterhalen waarom een werknemer vertrekt, doet een leidinggevende of HR-manager er goed aan om een exitgesprek te voeren (tool). Een vertrekkende werknemer is een bron van informatie voor de werkgever om aanpassingen in het beleid door te voeren en het verloop te verminderen. Tijdens het exitgesprek kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • de arbeidsinhoud: hoe heeft de werknemer het takenpakket en de variatie in werkzaamheden ervaren?
  • de arbeidsbelasting: ervoer de werknemer in de functie psychische of lichamelijke belasting? Was er sprake van werkdruk?
  • de arbeidsomstandigheden: voelde de werknemer zich veilig tijdens zijn werk? Was er ruimte voor diversiteit?
  • de arbeidsvoorwaarden: was de werknemer tevreden over zijn arbeidsvoorwaardenpakket? Waren er voldoende opleidingsmogelijkheden?
  • de arbeidsverhoudingen: hoe was de relatie met de leidinggevende en collega’s? Wat vond de werknemer van de werksfeer?

Verbeterpunten bij hoog verloop

Door de informatie uit het exitgesprek vast te leggen in een verslag (tool) staat er zwart op wit wat mogelijke verbeterpunten zijn voor de organisatie op de korte of lange termijn. Dit is met name nuttig als er binnen de organisatie een hoog verloop van personeel (tool) is. Organisaties die veelgenoemde vertrekredenen wegnemen, kunnen ervoor zorgen dat twijfelende werknemers blijven. Om werknemers te behouden is het ook een optie om na het vertrek van een collega een ‘staygesprek’ te voeren met de achterblijvers. In dit gesprek kan de leidinggevende vragen wat iemand prettig en aangenaam vindt aan zijn baan. Hoe de werkgever het werkplezier kan vergroten en welke dingen de werkgever kan verbeteren. Door het vergroten van het werkplezier voelen werknemers zich meer verbonden met de organisatie en zullen niet snel van werkgever veranderen.