Kennis en vaardigheden van werknemers benutten

17 mei 2023 | Door redactie

Werknemers bezitten meer kennis en vaardigheden dan ze gebruiken of nodig hebben op de werkvloer in hun huidige functie. De kennis en vaardigheden die werknemers niet gebruiken, gaan op den duur ook verloren omdat ze deze capaciteit niet benutten.

Leidinggevenden en werknemers kunnen samen kijken in hoeverre ze de beschikbare kennis en vaardigheden beter kunnen benutten. Zo zouden werknemers die bepaalde vaardigheden niet kunnen toepassen in hun huidige functie, de onbenutte capaciteit alsnog kunnen inzetten binnen of buiten de organisatie. Bijvoorbeeld door het gebruik van combibanen. Een andere manier om optimaal gebruik te maken van de kennis en vaardigheden van werknemers, is door het takenpakket of de invulling van de functie aan te passen.

Zo veel mogelijk capaciteit benutten om verzuim te voorkomen

Het niet optimaal benutten van de kennis en vaardigheden van werknemers kan leiden tot een bore-out: onderbelasting van de werknemer (artikel). Onderbelasting wordt veroorzaakt doordat een werknemer niet de prikkels krijgt die hij nodig heeft en die passen bij zijn belastbaarheid. Werknemers kunnen hierdoor het gevoel krijgen geen controle meer te hebben over hun werksituatie, emotioneel uitgeput raken en diverse gezondheidsklachten krijgen. De klachten die ontstaan, zijn vergelijkbaar met burn-outklachten. Bore-out kan op den duur dan ook leiden tot langdurig ziekteverzuim (tool). Om dit te voorkomen moeten werknemers zich voldoende uitgedaagd voelen op hun werk. 

 

Bijlagen bij dit bericht

Burn-out voorkomen
E-learning | VideoCollege 21 minuten
Coachend leidinggeven
E-learning | VideoCollege 31 minuten