Krapte op de arbeidsmarkt optimaal managen

Elke manager krijgt ermee te maken, zeker in deze krappe arbeidsmarkt: vertrekkende werknemers. Gelukkig zijn er verschillende manieren om dit te voorkomen of op te vangen.

12 september 2018 | Door redactie

De arbeidsmarkt is constant in beweging. Het is van groot belang dat uw organisatie meebeweegt. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het zaak om enerzijds te anticiperen op het mogelijke vertrek van medewerkers en anderzijds preventieve maatregelen te nemen om verloop in de organisatie te voorkomen.

Gat in de personeelsbezetting

De maatregelen die uw organisatie kan nemen om zich in te dekken tegen het vertrek van een werknemer zijn ongeveer dezelfde als de maatregelen voor het opvangen van tijdelijke piekdrukte. In beide gevallen is er immers sprake van een gat in de personeelsbezetting. Om hier snel op in te kunnen spelen, is het slim om een pool van ervaren flexibele krachten op te bouwen die (desnoods tegen hogere kosten) snel kunnen bijspringen. Zo loopt de werkdruk voor de achterblijvers niet uit de hand.

Meer uitdaging in het werk brengen

Mooier is het natuurlijk als het mogelijk is om werknemers voor de organisatie te behouden. De kans dat dat lukt is groter als medewerkers niet verveeld raken in hun functie. Er zijn talloze manieren om meer uitdaging in het werk te brengen. Bijvoorbeeld:

  • werknemers laten meewerken aan nieuwe projecten;
  • werknemers nieuwe verantwoordelijkheden geven;
  • een deel van het takenpakket wisselen met dat van een collega;
  • werknemers tijdelijk uitlenen aan een andere afdeling.

Hierbij kan de eerdergenoemde flexpool van uw organisatie ook uitkomst bieden. Als een flexibele kracht (tijdelijk) een deel van het reguliere werk overpakt, worden de vaste krachten vrijgespeeld om nieuwe klussen op te pakken.

Frisse blik op uw organisatie

Lukt het niet om alle werknemers aan boord te houden, dan is het goed om te weten dat arbeidsmobiliteit ook voordelen heeft. Het draagt namelijk bij aan de employability en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast kunt u mensen aantrekken die weer met een frisse blik naar uw organisatie en werkprocessen kijken.

Bijlagen bij dit bericht

Delegeren
E-learning | VideoCollege 15 minuten