Leg een competentiewoordenboek aan

21 februari 2013 | Door redactie

Een belangrijk aspect van competentiegericht werken, is dat iedereen binnen de organisatie een gezamenlijke taal spreekt. Leidinggevenden en medewerkers moeten weten welke competenties er zijn en wat er precies bedoeld wordt met een competentie zoals klantgerichtheid. Om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde hieronder verstaat, kunt u een competentiewoordenboek aanleggen.

Het uitgangspunt bij competentiemanagement is dat werknemers zich kunnen ontwikkelen en dat dit ook nodig is om te kunnen inspelen op veranderingen binnen en buiten de organisatie. Competentiemanagement vindt plaats op drie niveaus: op organisatieniveau, op functieniveau en op persoonsniveau. Hierbij is het doel om het verschil tussen de gewenste en aanwezige competenties zo klein mogelijk te houden.

Competentiewoordenboek met gedragsvoorbeelden

Om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde taal spreekt, kunt u een competentiewoordenboek aanleggen voor de organisatie. Beperk dit tot 20-30 woorden. Welke competenties u opneemt, hangt uiteraard af van uw organisatie. In ieder geval moeten ze zijn afgeleid van de organisatiedoelen. Iedere competentie bestaat uit een term en een definitie die aangeeft wat ermee bedoeld wordt. Noem vervolgens gedragsvoorbeelden. U kunt eventueel ook nog een niveau-indeling toevoegen, want een competentie zal niet voor iedere medewerker op elk niveau van belang zijn. Zo kan de competentie onderhandelen voor een accountmanager een andere betekenis en invulling hebben dan voor een receptionist.