Leidinggeven aan jonge medewerkers

5 april 2013 | Door redactie

Uw medewerkers zijn allemaal verschillend en hebben ieder zo hun eigen behoeften. Aan u de uitdaging iedereen tevreden te houden en op de juiste manier met hen te communiceren. Vooral dat laatste kan nog wel eens moeilijk zijn. Zo communiceren jongere medewerkers vaak heel anders dan oudere. Dat kan wel eens botsen.

De jongste generatie medewerkers is – over het algemeen – individualistisch, zelfstandig en assertief. Ze zijn gewend aan veel vrijheid, schakelen snel en zijn ondernemend. Ze zijn echter ook snel afgeleid. Ze zien het werk dat ze doen als een deel van hun persoonlijke identiteit. Ze vinden het dus belangrijk dat het werk goed bij hen past of bij het toekomstbeeld dat ze voor zichzelf voor ogen hebben.

Oudere en jongere medewerkers kunnen botsen

Deze kenmerken kunnen botsen met de oudere generaties op de werkvloer. Oudere medewerkers zijn vaak een stuk afwachtender, bescheidener en hebben minder hooggespannen verwachtingen. Zo zal een jongere medewerker bijvoorbeeld veel eerder een probleem rechtstreeks aankaarten bij de directeur dan dat een oudere medewerker dat zal doen. Die zal het probleem eerder eens voorzichtig bespreekbaar maken bij zijn directe leidinggevende die het dan eventueel met de directeur opneemt.

Tips om goed om te gaan met jongere medewerkers

Managementgoeroes Spangenberg en Lampert geven leidinggevenden en werkgevers een aantal tips om goed met de jongere generatie medewerkers om te gaan:

  • Doe gewoon en zeg waar het op staat. Praten heeft meer effect dan handboeken of protocollen.
  • Wees als leidinggevende authentiek en persoonlijk. Jongeren medewerkers willen van u leren.
  • Bied jongere medewerkers de mogelijkheid hun ideeën te spuien en geef ze erkenning en ruimte om zichzelf te profileren (bijvoorbeeld via sociale media).
  • Formuleer expliciete omgangsvormen en ethische normen die binnen de organisatie gelden. Zo voorkomt u misverstanden.
  • Werk aan uw flexibiliteit en probeer uzelf te verplaatsen in andere manieren van denken zodat u beter kunt aansluiten bij de jongere medewerkers.