Leidinggevende in de rol van leermeester

19 april 2013 | Door redactie

U kunt leidinggevenden aanwijzen als leermeester. Een leermeester kan ervoor zorgen dat werknemers de kennis in de praktijk brengen die zij tijdens een cursus of training opdoen. Er zijn sectorfondsen die hiervoor speciale programma’s hebben ontwikkeld en subsidieregelingen aanbieden voor het trainen van leermeesters.

Een leidinggevende die als leermeester optreedt, kan ervoor zorgen dat een werknemer het geleerde in de praktijk brengt. Dat doet hij door zijn vakkennis en expertise over te dragen. Er zijn sectorfondsen die hiervoor speciale programma’s hebben. Het fonds voor de garagebedrijven (OOMT) heeft bijvoorbeeld een programma voor leermeesters.

Training voor leermeesters

Het programma helpt bij de omgang met leerlingen, de ontwikkeling van de vaardigheden van de leermeester en biedt tips voor de tijdverdeling tussen de eigen declarabele werkzaamheden en de begeleiding. In sommige gevallen kunt u ook voor subsidie in aanmerking komen om leidinggevenden te trainen in hun rol als leermeester. In een training voor leermeesters krijgt de leidinggevende inzicht in competentiegericht onderwijs en leert hij hoe hij een werknemer op een constructieve manier begeleidt en beoordeelt.

Bijlagen bij dit bericht

Coachend leidinggeven
E-learning | VideoCollege 31 minuten
Situationeel leidinggeven
E-learning | VideoCollege 27 minuten