Leidinggevende moet wrijving in team oplossen

14 april 2014 | Door redactie

Als u een medewerker wilt ontslaan omdat hij volgens u of uw collega’s tekortschiet op de competenties samenwerken en communicatie, moet dit ook blijken uit functionerings- en beoordelingsverslagen van voorgaande jaren. Coaching aanbieden en vervolgens concluderen dat de situatie onwerkbaar is, is in ieder geval onvoldoende.

De kantonrechter wees onlangs het ontbindingsverzoek af dat UWV had ingediend voor een medewerkster. De vrouw zou niet functioneren in een groot team en kon ook niet goed samenwerken. De medewerkster werkte bij UWV in een groot team. Haar collega’s vonden dat zij niet in het team paste. Na enkele incidenten met collega’s werd de vrouw uit het team gezet. Ze volgde daarop een outplacementtraject. Omdat het traject niet het gewenste resultaat had en de competenties ‘samenwerken’ en ‘communicatie’ voor praktisch iedere functie bij UWV golden, zag UWV geen heil in voortzetting van de arbeidsovereenkomst en diende een ontbindingsverzoek in.

Disfunctioneren onvoldoende onderbouwd

De kantonrechter gaf aan dat uit verslagen van beoordelingsgesprekken uit voorgaande jaren niet bleek dat de medewerkster niet zou kunnen samenwerken of voor miscommunicatie had gezorgd. Dat de vrouw niet in een resultaatgericht team zou kunnen werken, had UWV onvoldoende onderbouwd. De leidinggevende had de problemen in het team bespreekbaar moeten maken en moeten oplossen. Daarbij had zij ook rekening moeten houden met de belangen van de medewerkster. De vrouw uit het team zetten, droeg volgens de rechter in ieder geval niet bij aan een oplossing. Het ontbindingsverzoek van UWV werd daarom afgewezen.
Rechtbank Overijssel, 25 maart 2014, ECLI (verkort): 1660