Leidinggevende staat aan de wieg van uitstroom werknemers

31 januari 2018 | Door redactie

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom werknemers vertrekken bij een organisatie. In sommige gevallen is er een direct verband met het gedrag van de leidinggevende. Dat is een reden van vertrek die uw organisatie natuurlijk moet zien te voorkomen!

Werkgevers willen goed presterende werknemers graag behouden, omdat het niet altijd makkelijk is om goede vervanging te vinden. Reden genoeg om te voorkomen dat deze goede werknemers hun heil ergens anders zoeken zijn. De drie meest voorkomende redenen dat werknemers vertrekken zijn:

  • De leidinggevende betrekt zijn werknemers niet bij het bedrijfs- en beslissingsproces.
  • De leidinggevende communiceert niet op persoonlijke basis met werknemers.
  • De directie is niet op de hoogte van de behoeften van werknemers.

Deze top drie toont in feite aan dat slecht leiderschap een hogere uitstroom van personeel (tool) kan veroorzaken. Werknemers willen namelijk uitgedaagd worden op het werk, dat bovendien een plek moet zijn waar ze zich thuis voelen. Een leidinggevende die geen interesse toont in zijn werknemers, staat lijnrecht tegenover deze behoeften. 

Ruimte voor ontwikkeling

Om te voorkomen dat werknemers zich niet gewaardeerd voelen en daarom misschien wel hun biezen pakken, kan de leidinggevende een aantal dingen doen:

  • onderzoeken wat de ambities zijn van werknemers en wat daarvoor de mogelijkheden zijn binnen de organisatie;
  • het werk uitdagend maken door middel van opleidingen;
  • werknemers betrekken bij werkprocessen.

Door hier aandacht aan te besteden, geeft de leidinggevende werknemers ruimte voor hun persoonlijke ontwikkeling (tools). Dat leidt weer tot een grotere betrokkenheid van werknemers, waar de organisatie ook baat bij heeft.