Leidinggevenden verplicht op cursus tegen pesten

26 september 2016 | Door redactie

Leidinggevenden die te weinig actie ondernemen om ongewenst gedrag tegen te gaan, moeten volgend jaar misschien verplicht op cursus. Dit blijkt uit een brief van minister Asscher van SZW aan de Tweede Kamer.

Een speciaal team van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat vanaf volgend jaar aan de slag om organisaties te ondersteunen bij de aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag op de werkvloer. Het team gaat onder andere voorlichting geven en goede voorbeelden onder de aandacht brengen. 

Leidinggevenden verplicht op cursus

Daarnaast gaat het team leidinggevenden trainen om een gedrags- en cultuurverandering te realiseren binnen hun organisatie. Minister Asscher laat de mogelijkheid onderzoeken om deelname aan zo’n cursus verplicht te stellen voor leidinggevenden die te weinig maatregelen treffen om ongewenst gedrag binnen hun organisatie tegen te gaan.
Ook moet iedere werknemer die te maken heeft met pesten of ander ongewenst gedrag in de toekomst terechtkunnen bij een vertrouwenspersoon of andere deskundige.

Meer verzuim door ongewenste omgangsvormen

In totaal heeft één op de zes werknemers in Nederland last van ongewenste omgangsvormen zoals pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op het werk. Bij ruim één op de drie werknemers leidt dit tot burn-outklachten. Dat betekent vaak extra verzuim, een slechte werksfeer en verminderde betrokkenheid van werknemers.