Let op de valkuilen van coachend leidinggeven

Coachend leiderschap komt steeds vaker voor, maar leiden en coachen zijn wel twee verschillende dingen. Is elke leidinggevende wel in staat om die vaardigheden te combineren? Daarnaast kan het de ontwikkeling van de werknemer juist in de weg zitten.

27 maart 2019 | Door redactie

Als coachen te verweven is met iemands leiderschapsstijl, is het nog maar de vraag of de leidinggevende over de juiste coachingsvaardigheden (tool) beschikt. Coachen is namelijk een vak apart. Zonder opleiding of training om zich de coachende vaardigheden eigen te maken, is de kans groot dat de leidinggevende de plank vroeg of laat misslaat. Of coachen onderdeel kan zijn van iemands leiderschapsstijl, hangt af van een aantal factoren:

  • hoe kundig en gemotiveerd werknemers zijn;
  • hoe zelfstandig ze kunnen werken;
  • welke taken ze hebben;
  • welke bedrijfscultuur er binnen de organisatie heerst;
  • welke doelen er worden nagestreefd.

Leidinggevende is niet altijd de aangewezen persoon

Elke leidinggevende die zelf een coachingstraject wil begeleiden, maar nog weinig ervaring heeft met coachen, kan het beste een pas op de plaats doen. Er zijn namelijk gevolgen voor de werknemer die te maken krijgt met een coachende leidinggevende:

  • Als de leidinggevende de werknemer niet goed coacht tijdens een verbetertraject (tool), kan dit betekenen dat de werknemer zijn gestelde doelen niet tijdig realiseert en daarmee ook zijn functioneren niet voldoende verbetert. Zijn er gevolgen gekoppeld aan het succesvol afronden van het traject, zoals een bonus, dan kunnen die in het geding komen.
  • De leidinggevende die ook coacht, draagt verschillende petten: als leidinggevende beoordeelt hij werknemers; als coach ondersteunt hij werknemers om tot een goede beoordeling (tools) te kunnen komen. Daarbij spelen verschillende belangen een rol, die soms moeilijk zijn te scheiden als de leidinggevende beide functies vervult.
  • Werknemers zullen terughoudend zijn om zich kwetsbaar op te stellen en vertrouwelijke informatie met de coachende leidinggevende te delen, terwijl open kaart spelen cruciaal is in het proces. 

Een neutrale coach is belangrijk

Het is van belang dat de coach een neutrale positie heeft en objectief meedenkt met de werknemer over mogelijke oplossingen. Stel dat de werknemer de leidinggevende zelf of zijn manier van leidinggeven als een probleem ervaart en de leidinggevende zelf de coachende rol vervult, dan staat dat de werknemer in de weg. Een externe coach inschakelen (tool) is dan een mogelijk oplossing.