Liever onredelijke dan onvoorspelbare manager

18 maart 2016 | Door redactie

Het is voor werknemers belangrijk dat ze weten waar ze aan toe zijn. Ze hebben liever een leidinggevende die altijd onredelijk is dan een manager die onvoorspelbaar is. De onzekerheid die het onvoorspelbare gedrag van een leidinggevende met zich meebrengt, zorgt voor ontevredenheid en stress onder werknemers.

Uit een onderzoek aan de Michigan State University blijkt dat werknemers veel stress ervaren als hun leidinggevende onvoorspelbaar gedrag vertoont. Ze hebben nog liever een manager die altijd onredelijk is of die hen oneerlijk behandelt. In dat geval weten ze namelijk in ieder geval waar ze aan toe zijn. De onzekerheid die ontstaat als een leidinggevende de ene keer heel redelijk en positief reageert en een ander moment weer onredelijk en negatief is, leidt tot ontevredenheid, stress en emotionele uitputting bij werknemers. Zulke psychische klachten kunnen leiden tot (langdurig) ziekteverzuim.

Leidinggevende moet onzekerheid tot een minimum beperken

Leidinggevenden moeten echter ook wel eens impopulaire beslissingen nemen. Denk aan noodzakelijke ingrepen om tot een kostenbesparing te komen. Dat is nu eenmaal niet altijd te voorkomen. Managers kunnen er echter wel veel aan doen om de onzekerheid onder werknemers die hiermee mogelijk gepaard gaat, tot een minimum te beperken. Zo is het belangrijk om werknemers voor te bereiden op veranderingen door de genomen beslissingen en de gevolgen ervan tijdig aan te kondigen en uit te leggen met welk doel de veranderingen worden doorgevoerd. Zo zullen werknemers zich niet zo overvallen voelen op het moment dat de effecten merkbaar zijn in de praktijk.