Luisteren naar werknemers levert geld op

6 februari 2017 | Door redactie

Staat de leidinggevende niet open voor een gesprek met werknemers, dan kan dat de organisatie duur komen te staan. Het leidt namelijk tot verspilde arbeidsuren, omdat fouten in het werkproces of wangedrag simpelweg niet ter sprake komen.

Uit een onderzoek onder 1.025 Amerikaanse werknemers is gebleken dat driekwart zich niet uitsprak over wat er gebeurde op de werkvloer, ook al was er sprake van wangedrag of fouten. Als reden gaven de ondervraagde werknemers aan dat ze zich niet veilig voelden (tool) om kritisch te zijn. Dat had nogal grote gevolgen: gemiddeld zou het per niet-gevoerd gesprek € 7.000 kosten aan verspilde werkdagen, onderling klagen of roddelen en verlaagde productiviteit omdat er onnodig extra werk gedaan moest worden.

Bied een luisterend oor

Het loont dus om een luisterend oor te bieden in een open gesprek (tool). Leidinggevenden kunnen een open en veilige bedrijfscultuur creëren en aansturen op gesprekken aan de hand van de volgende tips:

  • Maak werknemers ervan bewust dat er risico’s kunnen zijn voor henzelf en de organisatie als ze iets juist niet bespreken.
  • Kijk door de emoties heen en reageer alleen inhoudelijk op wat een werknemer aankaart. Of leer werknemers (tools) dat ze eerst stoom afblazen, voordat ze op gesprek komen om zaken te bespreken.
  • Vraag werknemers op gezette tijden in een open gesprek aan te geven waar ze dingen anders zouden doen. Daar kan de leidinggevende weer van leren.