Maak een succes van sociale innovatie

7 oktober 2013 | Door redactie

Met sociale innovatie kunt u tot verrassende resultaten komen. Bovendien vergroot u daarmee de betrokkenheid van uw medewerkers bij de ontwikkelingen binnen uw organisatie. Hoe pakt u het aan en maakt u van sociale innovatie een succes?

De tijd is voorbij dat de directie van bovenaf bepaalde wat er moest gebeuren op de werkvloer. Tegenwoordig wordt van medewerkers verwacht dat ze meedenken, initiatief tonen en verbeterpunten aandragen. Sociale innovatie is het betrekken van medewerkers bij vraagstukken die spelen binnen uw organisatie. U maakt dan actief gebruik van de ideeën van uw eigen medewerkers om te verbeteren en te innoveren. Sociale innovatie werkt dus precies tegenovergesteld aan het traditionele top down-model.

Tips voor sociale innovatie

Om uw medewerkers actief te laten meedenken, kunt u een bijeenkomst organiseren die in het teken staat van sociale innovatie. Neemt u onderstaande tips ter harte, dan kunt u sociale innovatie echt uit de verf laten komen:

 • Beperk het aantal onderwerpen.
  U kunt beter een aantal onderwerpen goed uitwerken dan heel veel onderwerpen half.
 • Stel een duidelijke, goed omlijnde vraag.
  U wilt voorkomen dat uw medewerkers ideeën aandragen die u niet kunt gebruiken. Door een duidelijk kader te stellen, vergroot u de kans op ideeën die u daadwerkelijk tot uitvoering kunt brengen.
 • Nodig alleen gemotiveerde medewerkers uit.
  Stel deelname aan de bijeenkomst niet verplicht maar laat het aan medewerkers zelf over of ze een bijdrage willen leveren. Zo zit u straks alleen met gemotiveerde medewerkers aan tafel, wat de sociale innovatie ten goede zal komen.
 • Bepaal vooraf uw doel.
  Bedenk van tevoren welk resultaat u wilt behalen met de bijeenkomst zodat u daar naartoe kunt werken.
 • Creëer de juiste sfeer.
  Zorg dat uw medewerkers niet afgeleid worden door hun dagelijkse werkzaamheden maar dat ze de tijd kunnen nemen voor de bijeenkomst. Het kan helpen om de sessie op een andere locatie te organiseren zodat ze even uit hun dagelijkse (werk)routine komen.
 • Beperk uw eigen spreektijd.
  Als leidinggevende heeft u veel invloed op uw medewerkers. Beperk uw eigen spreektijd dus en geef het woord vooral aan uw medewerkers zodat zij zich vrij genoeg voelen allerlei ideeën te spuien.  
 • Zorg voor een vervolgstap.
  Formuleer aan het einde van de bijeenkomst duidelijke conclusies en maak afspraken over vervolgstappen. Wie werkt welk idee uit en binnen hoeveel tijd?