Machtsmisbruik is geen uitzondering

Leidinggeven geeft macht. Veel leidinggevenden kunnen daar prima mee omgaan en gebruiken hun macht voor de juiste doeleinden. Binnen veel organisaties gaat het echter ook mis en kunnen leidinggevenden de verleiding niet weerstaan om hun macht te misbruiken.

24 augustus 2015 | Door redactie

Misbruik van Macht door managers komt helaas veel voor. Denk aan het bedreigen, intimideren, pesten en discrimineren van medewerkers of medewerkers dwingen wettelijke bepalingen te overtreden, ongunstig inroosteren, verlof intrekken, overwerkvergoeding, salarisverhoging of promotiekansen onthouden of gedwongen ontslag.
Misbruiken leidinggevenden hun macht, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor de medewerkers en heel schadelijk zijn voor de organisatie. Denk – behalve aan de kosten voor rechtsbijstand en ontslag en reputatieschade – aan extra ziekteverzuim en personeelsverloop, productiviteitsverlies, afnemende prestaties en verminderd functioneren.

Organisatiecultuur speelt een rol bij machtsmisbruik

Leidinggevenden die misbruik maken van hun macht, bezitten vaak bepaalde eigenschappen. De cultuur binnen een organisatie kan de kans op Misbruik van Macht door managers echter ook vergroten. In MT Rendement 8-2015 dat morgen bij abonnees op de mat valt, leest u wat de gevolgen zijn en hoe u misbruik van macht bespreekbaar kunt maken en tegen kunt gaan.

Bijlagen bij dit bericht

Situationeel leidinggeven
E-learning | VideoCollege 27 minuten