Manager moet koe bij de horens vatten bij een persoonlijk drama

13 december 2017 | Door redactie

Bij sommige gebeurtenissen is het onvermijdelijk dat werk en privé overlappen, zoals bij overlijden van een dierbare of een ernstige ziekte. De persoonlijke situatie beïnvloedt dan het werk. Voor de werknemer en zijn collega’s is het belangrijk dat de leidinggevende hiermee weet om te gaan.

Als een persoonlijk drama het functioneren beïnvloedt, is het zaak dat de werknemer om hulp vraagt. De leidinggevende kan hierop inspelen door zo snel mogelijk bij collega’s te peilen in hoeverre zij het werk van de getroffen werknemer kunnen overnemen. Verder kan hij de werknemer over de volgende onderwerpen adviseren:

  • Privacy (tool): de werknemer kan het beste zijn (directe) collega’s informeren over wat er aan de hand is, maar de manager kan daarbij de kanttekening plaatsen dat niet álles bij elke collega ter tafel hoeft te komen. Hij kan eventueel afspreken de grenzen van de werknemer te bewaken door bijvoorbeeld van onderwerp te veranderen als collega’s regelmatig doorvragen, terwijl de werknemer er liever niet aan wil denken.
  • Hulpbehoefte: elke werknemer zal anders reageren op een persoonlijk drama en ook andere hulp willen. Wat hulp op het werk betreft kan de leidinggevende dus het voortouw nemen in het verdelen van taken of het anders indelen van de werktijden (tool)­ van de werknemer.
  • Communicatie: de werknemer kan het beste specifiek zijn bij het uit handen geven van werk en de manager kan hem helpen met het formuleren van concrete verzoeken. Collega’s zullen minder moeite hebben met het overnemen van werk als duidelijk is dat de werknemer de extra tijd nodig heeft voor bijvoorbeeld de zorg voor een dierbare, het regelen van een begrafenis of doktersafspraken.

Vermijd aannames

Er zijn ook zaken die de manager juist kan afraden. Zo hoeft de werknemer echt niet bij iedereen langs om te vertellen wat er is gebeurd. De werknemer kan aan de collega’s vragen die hij op de hoogte heeft gesteld om anderen in te lichten. Ook hoeft de werknemer niet alle details prijs te geven, maar enkel wat relevant is voor het werk.
Tot slot moet de leidinggevende niet te veel aannames doen, maar de omstandigheden en wensen van de werknemer direct bespreken. Sommige werknemers vinden het bijvoorbeeld juist prettig om op kantoor te zijn in plaats van thuis te werken, terwijl de manager misschien het tegendeel veronderstelt .