Manager van de toekomst is zowel specialist als generalist

Managers en werknemers die hun houdbaarheidsdatum willen verlengen, doen er goed aan zich ook in de breedte te ontwikkelen. Specialistische kennis is mooi, maar organisaties willen vooral iemand die dit combineert met empathie en communicatieve vaardigheden.

9 juni 2021 | Door redactie

Werd er vroeger nog wel eens neergekeken op generalisten die van alles een beetje weten en breed ontwikkeld zijn, nu lijkt het erop dat dit een belangrijke eis wordt voor managers die langer mee willen dan vandaag. Organisaties willen de toekomst tegemoet met leidinggevenden die zowel specialist als generalist zijn en in staat zijn multi-disciplinaire teams samen te stellen. De zogenoemde ‘T-shaped professional’ combineert specialistische kennis en expertise op een bepaald vakgebied met meer algemene kennis en vaardigheden. Hierdoor kunnen ze makkelijk aansluiting vinden bij verschillende soorten werknemers en teams.

Specialistische kennis en sociale vaardigheden

De letter T uit de naam symboliseert deze beide kwaliteiten. De verticale lijn staat voor diepgaande specialistische kennis in een bepaalde niche. De horizontale lijn staat voor de competenties en vaardigheden waarover iemand moet beschikken om verbinding te kunnen maken met werknemers uit andere disciplines. Anders gezegd geeft de verticale lijn de meer cognitieve kant van het werk aan, waarin de nadruk ligt op rationele en analytische vaardigheden, en de horizontale lijn de sociale kant waarin empathie en communicatieve vaardigheden belangrijk zijn. Een toekomstbestendige manager combineert dus de harde met de zachte kant.

Goed voor diversiteit in teams

In een tijd waarin meer nadruk zal komen te liggen op diversiteit en inclusiviteit, is de combinatie van deze beide kwaliteiten op de werkvloer ook extra belangrijk. Teams zullen gevarieerder zijn van samenstelling, zowel wat werknemers betreft als aanwezige vakkennis. Dat vraagt om goede communicatieve vaardigheden. Teams bestaande uit T-shaped werknemers hebben dan ook een grotere slagkracht, doordat ze multi-inzetbaar zijn. Daarnaast kunnen T-shaped werknemers eerder werk van elkaar overnemen bij afwezigheid. Managers bereiken dit door op te letten dat teamleden niet in hun niche blijven hangen, maar zich inhoudelijk en sociaal in de breedte ontwikkelen (artikel). Dat kan door niet alleen vakinhoudelijke trainingen aan te bieden, maar ook door het verbeteren van sociale vaardigheden.

Bijlagen bij dit bericht