Medewerkers vertrouwen hun leidinggevenden

2 april 2015 | Door redactie

Werknemers in Nederland hebben steeds meer vertrouwen in hun leidinggevenden. Dat blijkt uit onderzoek van Great Place to Work. Een groot deel van de medewerkers heeft echter ook het gevoel niet eerlijk mee te delen in de winst van de organisatie.

Uit onderzoek van Great Place to Work onder ruim 29.000 respondenten blijkt dat werknemers in Nederland meer vertrouwen hebben in hun baas, meer waardering hebben voor de keuzes van de werkgever en vaker trots zijn op hun baan in vergelijking met vorig jaar. Ruim zes op de tien medewerkers vindt dat het management de verwachtingen duidelijk kenbaar maakt en beloftes nakomt. Twee derde geeft aan voldoende kansen te krijgen om zich verder te ontwikkelen.
Volgens ruim negen op de tien werknemers wordt er niet gediscrimineerd op basis van afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Dit laatste is opvallend gezien de cijfers van Eurostat en de OESO waarover u heeft kunnen lezen in het bericht ‘Discriminatie op de arbeidsmarkt aangepakt’.

Inzicht in de financiën vergroot het vertrouwen 

Ondanks het vertrouwen van medewerkers in hun leidinggevenden heeft minder dan de helft van de werknemers het gevoel eerlijk mee te delen in de winst van de organisatie. Merkt u dat dit gevoel ook heerst onder uw medewerkers, presenteer hen dan de financiële cijfers van uw organisatie. Laat uw medewerkers bijvoorbeeld zien hoeveel winst uw organisatie maakt en hoeveel kosten en welk deel personeelskosten zijn. Door uw medewerkers inzicht te geven in de financiën van uw organisatie voorkomt u dat er een vertekend beeld en misverstanden ontstaan. Dat zou de motivatie en loyaliteit van uw medewerkers in de weg kunnen staan.

Bijlagen bij dit bericht

Krachtig presenteren met PowerPoint
E-learning | VideoCollege 34 minuten