Medewerkers zijn gelukkig maar pessimistisch

25 november 2011 | Door redactie

LinkedIn deed wereldwijd onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse medewerkers koplopers zijn. En dat is goed nieuws want Nederlandse medewerkers vinden het erg belangrijk dat ze tevreden zijn over hun werk. Dat is voor hen zelfs belangrijker dan promotie maken. Toch zijn uw medewerkers niet erg optimistisch over hun toekomst bij uw organisatie.

In de enquête die LinkedIn verspreidde gaf 80% van de Nederlandse medewerkers aan ‘zeer gelukkig’ tot ‘gelukkig’ te zijn. Dat is een hoge score ten opzichte van het wereldwijde gemiddelde van 63%. Voor Nederlandse medewerkers komt ‘tevreden zijn met hun werk’ bovendien op nummer één in de lijst met belangrijke aspecten van hun werk. Dan pas volgt ‘promotie maken’ en ‘verandering van bedrijfstak of carrière’. Wereldwijd gezien staat ‘promotie maken’ echter op nummer één en ‘tevredenheid’ op de tweede plek.

Hoopvolle toekomstvisie

De meeste medewerkers hebben een hoopvolle visie op hun toekomst bij hun huidige werkgever. Wereldwijd geeft 52% van de deelnemers aan dat ze een goede kans hebben om door te groeien binnen hun organisatie als ze hard werken en resultaat boeken. Opvallend genoeg is slechts 46% van de Nederlandse medewerkers het hiermee eens.

Ambities in kaart brengen

Het kan dus geen kwaad om de ambities van uw team eens in kaart te brengen en te bekijken of u ze daarin tegemoet kunt komen. De naderende eindejaarsgesprekken zijn daarvoor een goede gelegenheid. Een goed vooruitzicht zal de tevredenheid van uw medewerkers verhogen en daarmee ook hun motivatie. Uw team zal hierdoor beter gaan presteren. Uw medewerkers zullen het bovendien aantrekkelijker vinden om voor uw organisatie te werken en minder snel voor een andere werkgever kiezen. Besteed dus ook aandacht aan ambities bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers.