Meer salaris niet per se nodig om werknemers te motiveren

11 april 2018 | Door redactie

Zorgen voor werknemers houdt ze gemotiveerd, en dus productief, maar binnen een organisatie is er niet altijd ruimte om financieel voor ze te zorgen via een bonus bijvoorbeeld. Gelukkig is geld niet de enige manier om talentvolle werknemers gemotiveerd te houden.

Om de organisatiedoelen te behalen, is het cruciaal dat de juiste werknemers op de juiste plek zitten. Dit begint al bij werving en selectie. Daarna is het een kwestie van behoud: werknemers worden het liefst uitgedaagd in hun functie en hebben waardering nodig. Daarmee kunnen leidinggevenden talentvolle werknemers behouden. Werknemers waarderen kan op verschillende manieren. Er wordt dan gauw aan meer salaris gedacht, maar werknemers blijven ook gemotiveerd als ze zinvol en interessant werk doen.

Vijf duwtjes in de rug

Hebben werknemers een extra zetje nodig, omdat hun productiviteit inzakt, dan kan de werkgever het volgende doen:

  • Focussen op meer flexibiliteit (tools) en minder controle. Als een werknemer meer vrijheid voelt en niet wordt afgerekend op bijvoorbeeld het feit dat hij wel of niet achter zijn bureau zit, zal hij gemotiveerder zijn.
  • Meer vrije tijd geven. Elke werknemer zal extra vrije waarderen. De werkgever kan meer bovenwettelijke dagen geven of de mogelijkheid bieden dat werknemers enkele dagen in het jaar kunnen besteden aan eigen projecten, naar het voorbeeld van Google.
  • Investeren in de juiste en goed werkende technologie. Trage of vastlopende computers, gedateerde software of oude telefoons zijn frustrerend en maken het werk soms moeizaam.
  • Ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Als werknemers ruimte krijgen voor hun persoonlijke ontwikkeling, of dit nu een studiedag of een volwaardige opleiding is, zullen zij eerder geneigd zijn te investeren in de organisatie. De leidinggevende kan ook focussen op informeel leren en werknemers uitdagen door ze verantwoordelijk te maken voor nieuwe projecten, ook al hebben ze geen of weinig ervaring met het onderwerp. Als ze het vertrouwen – en enige begeleiding – krijgen, zullen ze zich inzetten voor een goede afronding.
  • Successen vieren. Is een project succesvol afgerond of heeft een werknemer een grote klant binnengehaald, toon dan waardering door het te vieren. Dit kan met iets kleins, zoals een taart of lunch, of juist met iets groots, zoals een dagje uit met het team of een weekend weg. 

Bijlagen bij dit bericht

Motiveren
E-learning | VideoCollege 14 minuten