Met DISC meer begrip voor haantjesgedrag

10 april 2013 | Door redactie

Het DISC-model is een methode om gedragsstijlen en gedragsvoorkeuren van werknemers in kaart te brengen. Aan de hand van dit model kunnen teamleden de samenwerking en communicatie verbeteren, beter met conflicten omgaan en leren ze meer begrip opbrengen voor die ene collega die altijd haantjesgedrag vertoont.

Het D-I-S-C-model is een veelgebruikt persoonlijkheidsmodel dat uit vier gedragsstijlen bestaat:

  1. Dominant: gericht op leidinggeven, assertiviteit en een actieve omgang met problemen en uitdagingen.
  2. Invloedrijk: gericht op sociale interactie en communicatie en overtuigen door middel van emotie.
  3. Stabiel: gericht op harmonie, bedachtzaamheid en het zoeken naar een herkenbare werkomgeving.
  4. Consciëntieus: gericht op structuur en ordening en het leveren van kwaliteit.

Voorkeursstijlen bij DISC

In iedere persoonlijkheid zijn de vier gedragsstijlen aanwezig, maar meestal heeft een werknemer één of twee voorkeursstijlen. In een DISC-training krijgen medewerkers inzicht in de verschillende gedragsstijlen van de teamleden. Het doel is om elkaar beter te begrijpen en te leren om effectiever te communiceren en samen te werken met een collega die een andere kleur als voorkeursgedrag heeft.