Minder burn-outs door Het Nieuwe Werken

13 oktober 2014 | Door redactie

Een nieuw rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) toont aan dat Het Nieuwe Werken (HNW) ervoor zorgt dat medewerkers minder last hebben van burn-outklachten. Dit rapport spreekt eerdere onderzoeken tegen. Daaruit bleek dat Het Nieuwe Werken burn-outs juist in de hand werkt.

Eén op de acht medewerkers in Nederland heeft last van burn-outklachten. Een burn-out kan invloed hebben op de keuzes die medewerkers maken met betrekking tot hun loopbaan. Medewerkers met gevoelens van emotionele uitputting wil bijvoorbeeld minder werken. Ook is deze groep relatief vaak op zoek naar ander werk (20% versus 8%). Verder melden deze medewerkers zich vaker langere tijd ziek dan degenen die hier weinig last van hebben (18% versus 13%). Het onderzoek (pdf) van Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat Het Nieuwe Werken (HNW) de stress vermindert.

Werk en de sociale omgeving oorzaak van burn-out

Volgens het rapport komen de oorzaken van een burn-out meestal voort uit de context van het werk en de sociale omgeving (en niet zo zeer de persoonlijkheid). Medewerkers hebben een grotere kans op een burn-out als er bijvoorbeeld een hoge werkdruk is of als er veel overuren worden gemaakt. De kans op een burn-out wordt kleiner als medewerkers  sociale steun krijgen van collega’s en leidinggevenden, zelfstandig kunnen werken en de mogelijkheid hebben tot telewerken. Het Nieuwe Werken sluit daar goed bij aan.
Dat medewerkers hun werkuren en werkplek zelf kunnen bepalen, zou leiden tot een gevoel van meer vrijheid en flexibiliteit. Daarnaast zou er sprake zijn van minder emotionele uitputting en een grotere bevlogenheid (toewijding aan het werk).