Minder productief door gebrekkige communicatie

29 maart 2013 | Door redactie

Veel medewerkers weten niet goed welke doelen de organisatie nastreeft en wat hun leidinggevende precies van hen verwacht. Als er veel onduidelijkheid heerst over welke verantwoordelijkheden bij welke medewerkers liggen, kan dat tot onzekerheid leiden, maar ook de productiviteit van het personeel nadelig beïnvloeden.

De gevolgen van slechte communicatie zijn groter dan u misschien denkt. Als de taken en bevoegdheden niet helder zijn, kan dit tot spraakverwarring en misverstanden leiden, maar ook tot wantrouwen en een daling van de productiviteit. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat 80% van de ondervraagde medewerkers niet goed weet of totaal geen idee heeft van wat zijn leidinggevende van hem verwacht. Doordat leidinggevenden gebrekkig communiceren, worden werknemers onzeker.

Gebrekkige communicatie is kostbaar

De gevolgen van die gebrekkige communicatie zijn groot en kostbaar, stellen de onderzoekers. Medewerkers die niet weten wat er van hen wordt verwacht, zeggen 60% vaker dat ze het management wantrouwen. Ook voelt 50% zich vaker gefrustreerd en heeft 45% minder controle over de manier waarop ze hun werk moeten doen. Daarnaast voelt 25% zich minder productief en is 33% meer geneigd om ander werk te zoeken.

Interne communicatie verbeteren

Laat het zover niet komen en stel vast wat de oorzaak is van de gebrekkige communicatie. Ligt het aan de communicatiestijl van de leidinggevenden of staat uw organisatie voor grote veranderingen, waardoor de taken en verantwoordelijkheden van teams gaan schuiven? Bepaal wat er nodig is om duidelijkheid te verschaffen en schakel ook de afdeling communicatie in om de interne communicatie te verbeteren.