Neem weerstand weg met deep democracy

28 oktober 2020 | Door redactie

De knoop is doorgehakt: uw team heeft een democratisch besluit genomen. Maar bij de uitvoering ervan blijkt bijna de helft van het team weerstand te bieden. Daarom is het soms beter om de tijd te nemen om goed naar het hele team - ook de minderheidsgroep - te luisteren. Deep democracy biedt hiervoor handvatten.

Deep democracy is een methode om besluiten te nemen. Het gaat hierbij niet simpelweg om een democratisch besluit; het doel is om de meningen en ideeën van de minderheid te betrekken in het besluit van de meerderheid. Om die reden werkt het met name goed in platte organisaties, waar weinig sprake is van hiërarchie. Door in een vroeg stadium conflicten en afwijkende ideeën op tafel te krijgen en deze mee te wegen in de besluitvorming, krijgt u eerder een besluit waar iedereen achter staat. Het is goed om te beseffen dat deze methode niet tot snelle besluitvorming (e-learning) zal leiden, maar wel tot kwalitatief goede besluiten waarbij iedereen betrokken is geweest.

Wijsheid van de minderheid benutten bij besluit

Het idee is om de wijsheid uit het hele team te benutten. Bovendien geldt dat als er geen aandacht is voor de standpunten van de minderheid, er vaak weerstand ontstaat. Deep democracy vergelijkt het nemen van een besluit met een ijsberg die grotendeels onder water staat. Vaak is er alleen aandacht voor de bovenstroom: het deel dat boven water staat en waar de verandering wordt doorgevoerd. En dat terwijl er zich juist een heleboel afspeelt onder water, in de onderstroom. Het is belangrijk om meningen en emoties uit de onderstroom zoveel mogelijk boven water te krijgen om eventuele conflicten vroegtijdig aan te gaan. In ieder geval vóórdat de kloof tussen de minderheid en meerderheid al te groot is geworden om samen tot een besluit te komen.

Andere meningen en de dialoog opzoeken

Bij deep democracy is het zaak om eerst alle invalshoeken te verzamelen en daar met een open houding naar te luisteren. Vervolgens kijkt het team naar alternatieven en inventariseert of er ondersteuning is voor afwijkende meningen. Het is hierbij de bedoeling om de dialoog met elkaar aan te gaan. Direct hierna kan al een stemming over de voorstellen plaatsvinden. Teamleden die niet instemmen met het voorstel, krijgen de vraag wat zij nodig hebben om wel mee te gaan in het besluit. De punten die hieruit voortkomen, worden weer verwerkt in het voorstel, zodat uiteindelijk iedereen zich erin kan vinden.

Bijlagen bij dit bericht

Coachend leidinggeven
E-learning | VideoCollege 31 minuten
Probleemoplossing en besluitvorming
E-learning | VideoCollege 13 minuten
Situationeel leidinggeven
E-learning | VideoCollege 27 minuten
Zelforganiserend team creëren
Verdiepingsartikel