Op zoek naar potentiële leiders binnen de organisatie

2 februari 2023 | Door redactie

In de zoektocht naar een nieuwe leidinggevende kunnen werkgevers ook gewoon naar hun eigen personeelsbestand kijken. Er zijn verschillende manieren waarop potentiële leiders boven komen drijven.

Het is niet altijd eenvoudig de juiste kandidaat te vinden om een openstaande, leidinggevende functie te vervullen. Werkgevers moeten dan ook vooral intern kijken, omdat werknemers in dienst al bekend zijn met de bedrijfscultuur (tool) en processen van de organisatie. Er zijn verschillende manieren om toekomstige leiders succesvol te filteren uit het eigen personeelsbestand.

Lokken met beloning

Werkgevers kunnen allereerst een extra beloning bieden als werknemers zonder een leidinggevende functie ruim boven de norm presteren, bijvoorbeeld op het gebied van innovatie. Het is daarbij belangrijk dat de werkgever van tevoren duidelijk op zijn netvlies heeft naar welke capaciteiten hij wil vissen. Dan weet hij welke prestaties hij als uitzonderlijk kan aanmerken (artikel). Denk aan het bedenken van een efficiëntieslag voor een tijdrovend proces binnen de organisatie.

Specifieke zoekcriteria gebruiken

Een andere manier om nieuw leiderschapstalent te spotten, is door collega’s te vragen naar wie geschikt zou zijn als leidinggevende en op basis van welke kwaliteiten (e-learning). Dit zal leiden tot enkele ‘genomineerden’, die in een gesprek met de werkgever hun potentie kunnen tonen. Potentiële leidinggevenden kunnen ook boven komen drijven door de zogenoemde sociale netwerken binnen de organisatie in kaart te brengen. Dit is niet hetzelfde als een organogram, want het laat zien welke werknemers invloed hebben, los van hun formele functie. Wie van nature draagvlak kan creëren, bijvoorbeeld na een reorganisatie, is soms een leidinggevende in de dop.

Omgeving inschakelen

Tot slot kan de werkgever actief zoeken naar werknemers die goed presteren op specifieke vlakken of over specifieke kennis beschikken. De werkgever kijkt dan verder dan werknemers die veelbelovend zijn op papier. Het personeelsmanagementsysteem kan daarbij van pas komen. Daarin zijn gegevens als opleiding en het werkverleden makkelijk te doorzoeken. Mogelijk stuit de werkgever dan op een werknemer die goed presteert, door omstandigheden niet is doorgegroeid, maar nog wel potentie heeft.  

Bijlagen bij dit bericht